Tivoli

Användning: Klass- och specialundervisning i svenska

Innehåll: Övar på ett lustfullt sätt begreppen vokal/konsonant, hård/mjuk vokal och kort/lång vokal. Ca 4000 ord, varav 1000 inlästa. Hälften av spelen kan spelas i par.

Målgrupp: Grundskolan åk 1-6. Specialundervisning inom Gy / Vux.
Anpassat för läs- och skrivsvårigheter.

Vokal/konsonant: Dragkampen, Spöket, Målaren, Luffaren
Hård/mjuk vokal: Bowling, Tjuven, Spårhunden

Kort/lång vokal: Stugan, Pilkastning, Kryssaren

Beskrivning: Nedan finns en kort beskrivning av Tivolis 10 dataspel.

Dragkampen: 1-2 pers. Öva på vokaler eller konsonanter. Tips! Vokalerna kan vara lättare att lära in, om du tänker på vokalernas placering på brickorna.

Målaren: Måla vokalerna i ordet med valfria färger.

Spöket: 1-2 pers. Spöket springer runt på spelplanen och söker efter vokaler eller konsonanter. Du kan spränga de hinder som är i vägen.

Luffaren: 2 pers. Det gäller att få 5 egna brickor i rad på ett schackbräde. Lägg vokal på vit ruta och konsonant på kolsvart ruta. Här gäller det att vara strategisk.

Bowling: Du får se klot med hårda eller mjuka vokaler. Vilka klot saknas?

Tjuven: Sortera hårda och mjuka vokaler i en patiens. Fyra tjuvar finns med i leken. Kan du få ut patiensen, innan alla tjuvarna dyker upp?

Spårhunden: 1-2 pers. Hunden nosar runt på spelplanen och söker efter hårda eller mjuka vokaler. Om du spelar ensam, gäller det att klara uppdraget utan att hunden korsar sina spår.

Stugan: Lyssna på vokalen i ordet. Är det en uppe- eller nerevokal (kort/lång)?

Pilkastning: Lyssna på vokalen i ordet. Är det en uppe- eller nerevokal (kort/lång)?
Kryssaren: 2 pers. En mer avancerad övning på uppe- /nerevokaler (kort/lång) där det gäller att få tre i rad på en spelplan. Vem vinner först 3 omgångar? 

Valmöjligheter, t.ex

  • svårighetsnivå ordförråd och stavning
  • uppläsning av ord

Specialpedagogiska institutet har beviljat produktionsstöd.
 
Pedagogik: Caroline Rodhe-Wallström och Maria Wallström
Programutveckling: Tomas Wallström, Micromax Industriteknik AB

Systemkrav: Läs mer

Senaste version: 2008

Tivoli

Tivoli webbspel

Användning: Klass- och specialundervisning i svenska och Sv2

Målgrupp: Grundskolan åk 1-6, även äldre elever i specialundervisning. Grund- och gymnasiesärskola. Anpassat för läs- och skrivsvårigheter.

Innehåll: Övar begreppen vokal/konsonant, hård/mjuk vokal och uppe-/nerevokaler i en gammaldags marknadsmiljö. Hälften av spelen kan spelas i par. Ca 4000 ord, varav 1000 inlästa. Till spelen finns både muntliga och skriftliga anvisningar.

Vokal/konsonant: Dragkampen, Målaren, Spöket, Luffaren 

Hård/mjuk vokal: Kulspelet, Tjuven, Spårhunden

Uppe-/Nerevokaler: Stugan, Pilkastning, Kryssaren

Nedan finns en kort beskrivning av Tivolis 10 webbspel. Klicka på demoikonen vid resp. spel om du vill se en demofilm (via YouTube) som visar hur spelet fungerar. Fler filmer är på gång.

Tivoli digitala övningar
Demo

Dragkampen: 1-2 pers. Öva på vokaler eller konsonanter. Tips! Vokalerna kan vara lättare att lära in, om du tänker på vokalernas placering på brickorna.

Demo

Målaren: Måla vokalerna i ordet med valfria färger. Efter en omgång får du en av Målarens tavlor i present. 

Demo

Spöket: 1-2 pers. Spöket springer runt på spelplanen och söker efter vokaler eller konsonanter. Du kan spränga de hinder som är i vägen. Tips! Om du vill kan du lyssna på bokstavsljuden för att lättare hitta vokalerna. 

Demo

Kulspelet: Damen i marknadsbåset visar kulor med hårda eller mjuka vokaler. Vilka kulor saknas? Du får olika vinster beroende på hur det går. 

Demo

Tjuven: Sortera hårda och mjuka vokaler i en patiens. Fyra tjuvar finns med i leken. Kan du få ut patiensen, innan alla tjuvarna dyker upp? 

Demo

Spårhunden: 1-2 pers. Hunden nosar runt på spelplanen och söker efter hårda eller mjuka vokaler. Om du spelar ensam, gäller det att klara uppdraget utan att hunden korsar sina spår.

Demo

Stugan: Lyssna på vokalen i ordet. Är det en uppe- eller nerevokal (kort/lång)? Kyparen serverar mat – ibland med oväntat innehåll.

Demo

Pilkastning: Lyssna på vokalen i ordet. Är det en uppe- eller nerevokal (kort/lång)? Pojken i marknadsbåset delar ut olika vinster. 

Demo

Kryssaren: 2 pers. En mer avancerad övning på uppe- /nerevokaler (kort/lång) där det gäller att få tre i rad på en spelplan. Vem vinner först 3 omgångar?  

Exempel på valmöjligheter (varierar i olika spel):

  • svårighetsgrad ordförråd
  • stavningsnivå
  • val av vokal
  • uppläsning av ord
  • uppläsning av bokstavsljud
  • ljudeffekter på/av

Pedagogik: Caroline Rodhe-Wallström, Maria Wallström
Illustrationer: Jens-Åke Nilsson
Programutveckling: UX Productions AB

Första webbversion 2016, därefter kontinuerliga uppdateringar.

Specialpedagogiska skolmyndigheten har beviljat produktionsstöd till flera av Tivolispelen (Målaren, Stugan, Pilkastning, Kryssaren).

Har din skola inte provat våra digitala lärspel? Hör av dig till Kundtjänst för att få en gratis demoinloggning.

För priser och beställning, se vår webbutik.