Läromedel

Alfamax har under 30 år utvecklat inkluderande läromedel i svenska för olika åldrar i både klass- och specialundervisning. Det kan t.ex. gälla elever med särskilda behov som läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, elever med annat modersmål, elever inom anpassade grundskolan eller gymnasieskolan. Våra läromedel är innehållsrika och innehåller även övningar för elever som behöver svårare övningar och utmaningar.

Specialpedagogiska skolmyndigheten har beviljat produktionsstöd till många av våra läromedel.

Vi tror på en kombination av digitalt lärande, laborativt arbetssätt, läs- och skrivövningar och lättlästa böcker. Allt binds ihop till en röd tråd i svenska som bygger vidare där Bornholmsmodellen slutar.

Bågen är vårt material i läsinlärning. Där arbetar eleven med bokstävernas ljud och form och lär sig läsa enkla ord och meningar. Ordförståelse, läsförståelse och meningsbyggnad är andra exempel på vad som ingår i Bågen.

Pilen fortsätter eleven att utveckla sin läs- och skrivförmåga och kunskaperna om det svenska språket. Pilen är i första hand avsedd för grundskolan åk 1-6 men delar kan användas för anpassad grundskola och gymnasieskola för elever med speciella behov. För vuxna som behöver ett mer avancerat ordförråd finns Svenska Steg för Steg.

Tre Läsvärldar är ett innehållsrikt läromedel som utvecklar avkodning och läsförståelse. De inspirerande historierna följs upp med samtal, arbetsblad och laborativa övningar t.ex. sekvensbilder för att återberätta historien.

Tips! Nu finns Tre Läsvärldar Fantasy för äldre elever. 27 nya boktitlar med uppföljningsmaterial av elevens ord- och läsförståelse.

Våra innehållsrika digitala lärspel utspelas i varierande miljöer. Det finns i dagsläget 41 st i webbversion och 2 st som appar (Skattjakten resp. AHA – en eller ett?)