Läromedel

Alfamax största läromedel heter Bågen och Pilen. Bågen är vårt nya material i läsinlärning. Där arbetar eleven med bokstävernas ljud och form och lär sig läsa enkla ord och meningar. Ordförståelse, läsförståelse och meningsbyggnad är andra exempel på vad som ingår i Bågen.

Pilen fortsätter eleven att utveckla sin läs- och skrivförmåga och kunskaperna om det svenska språket. Pilen är i första hand avsedd för grundskolan men kan i vissa fall användas även inom gymnasieskola och vuxenundervisning för elever med speciella behov. För vuxna som behöver ett mer avancerat ordförråd finns Svenska Steg för Steg.