Övriga läromedel

Alfaspel - laborativa övningar i svenska

Alfaspel är en samling kortspel som ger övning på alfabetisk ordning samt begreppen vokaler och konsonanter. Spelen är populära bland både barn och vuxna. Alfaspel kan även beställas av privatpersoner.

Alfaspel består av en låda med spelkort och ett häfte med anvisningar till 17 olika spel, varav två patienser. En del av spelen bygger på välkända kortspel som Svälta räv, Hej knekt, Gurka och Whist men det nya är att man spelar med bokstäver.

Alfaspel innehåller 152 inplastade kort tryckta i lila och svart. Förutom bokstäver finns ett antal specialkort med jokrar och bilder som används i vissa av spelen.

Första utgåvan av Alfaspel utgavs 1993 med produktionsstöd av SIH, Statens Institut för Handikappfrågor.

Författare: Caroline Rodhe-Wallström

Illustratör: Annika Borgenhag

Nov. 2011
Ny version med omarbetad handledning.

Kan beställas av skolor eller privatpersoner via Webbutiken

Barnbarn - laborativa övningar i svenskaSyfte: Att bilda sammansatta ord och utöka ordförrådet

Innehåll: Barnbarn är en mer avancerad övning än Jordgloben eftersom det lilla kortet ska passa med två ord, t.ex. isbjörn, björnjakt. Se exempel till höger.

Barnbarn består av en låda med 20 stansade kort och instruktion.

Författare: Caroline Rodhe-Wallström, Gunilla Hedin

Ingår i Pilen men kan numera beställas separat av skolor eller privatpersoner via Webbutiken

Blixten - laborativa övningar i svenska

Populärt spel för både barn och vuxna. Man drar ett rubrikkort och en bokstav. Sedan gäller det att blixtsnabbt säga ett lämpligt svar.

Ex. grönsak på T: … tomat!

Låda med instruktion och 100 rubrikkort, varav 20 st handlar om språkliga termer. Du får även med ett bokstavsark i kartong.

Författare: Caroline Rodhe-Wallström

Kan beställas av skolor eller privatpersoner via Webbutiken

En glad lax - laborativa övningar i svenska

Syfte: Att på ett lekfullt sätt öva artikulation med ramsor

Innehåll: Ramsorna innehåller kombinationer av snarlika ord som den klassiska ”Sex laxar i en laxask”. Detta brukar leda till felsägningar och många glada skratt.

En av övningarna är ”Viskleken”, om man vill använda korten i större grupp.

”En glad lax” består av en låda med 20 stansade kort och en instruktion.

Författare: Caroline Rodhe-Wallström, Gunilla Hedin

Ingår i Pilen men kan numera beställas separat av skolor eller privatpersoner via Webbutiken

Det är kul att lista ut ord med bilder som ledtrådar! Här är 24 ljudenligt stavade ordflätor för t.ex. nybörjare och SVA elever. Rätt lösning ger ett lodrätt svarsord, vilket den som vill kan rita på baksidan.
Det finns en fläta till varje bokstav i alfabetet utom c, x, q, z, w.

Till varje fläta hör 7-10 ledtrådar i form av bilder eller korta texter. En bokstav är alltid given – den som flätan representerar, se exempel till höger. Rätt ifylld ger ordflätan ett lodrätt svarsord. Den som vill kan rita en bild till ordet.

Pärm med kopieringsunderlag och facit. Den som vill kan samla ordflätorna i ett häfte. En framsida till ett sådant häfte och facit ingår.

Författare: Gunilla Hedin

Tecknare: Iréne Hedlund

Kan beställas av skolor eller privatpersoner via Webbutiken

Färglådan - laborativa övningar i svenska

Syfte: Att bilda sammansatta ord som innehåller färger

Innehåll: På ordkorten finns bindestreck som visar var färgen saknas, för att få fram det sammansatta ordet i läsriktning. Se exempel:

I spelet bygger eleverna först sin spelplan och går sedan runt med hjälp av spelpjäser och tärning. Det gäller att bli av med sina kort genom att bilda färguttryck.

”Färglådan” består av en låda med tärning, 4 spelpjäser, 50 stansade kort och en instruktion.

Författare: Caroline Rodhe-Wallström

Ingår i Pilen men kan numera beställas separat av skolor eller privatpersoner via Webbutiken

 
 

Haj i paj - laborativa övningar i svenskaHaj i paj är en fristående fortsättning på Mask i ask. Skillnaden är att ljudstridiga ord ingår samt att några nya spelformer har tillkommit, t.ex. Triospel.

Spelet innehåller olika övningar på rim, alfabetsordning och muntlig framställning. Vissa övningar är självrättande. Korten kan även användas till memoryspel.

Haj i paj består av en låda med ett instruktionshäfte,
20 bildkort med tecknade djur och 40 textkort.
Samtliga kort är stansade.

Författare: Caroline Rodhe-Wallström

Tecknare: Fredrik Enerbrant

Kan beställas av skolor eller privatpersoner via Webbutiken

Jaga verb - laborativa övningar i svenskaSyfte: Att känna igen verb i olika former och kunna skilja dem från substantiv och adjektiv

Innehåll: I detta parspel turas eleverna om att vara Jägare och Häxa. Häxan väljer ut ord. Jägaren måste hitta alla verb i en omgång för att få behålla vinsten. Vid ett enda fel går korten förlorade.
Några snarlika ord ingår, t.ex. filmar-filmer.

Facit: Övningen är självrättande. Alla verb har en hjort på baksidan.
Det är dessa som Jägaren ska jaga.

”Jaga verb” består av en låda med 36 stansade kort och en instruktion.

Författare: Caroline Rodhe-Wallström

Ingår i Pilen men kan numera beställas separat av skolor eller privatpersoner via Webbutiken

Jordgloben - laborativa övningar i svenskaSyfte: Att bilda sammansatta ord och utöka ordförrådet

Innehåll: I uppvärmningen bildar eleverna sammansatta ord genom att pussla ihop ett kort av varje färg. I parspelet gäller det sedan att ta så många sammansatta ord som möjligt. 

Jordgloben består av en låda med 40 stansade kort och en instruktion.

Författare: Caroline Rodhe-Wallström, Gunilla Hedin

Ingår i Pilen men kan numera beställas separat av skolor eller privatpersoner via Webbutiken

Kinaspel - laborativa övningar i svenskaI Kinaspel får eleverna öva på att höra skillnad på kort/lång vokal samt öva strategiskt tänkande. Alla ord är enstaviga och innehåller någon av vokalerna a, o, u, i, ä eller ö.

Spelet påminner lite om kinaschack. Det gäller att komma först över till andra sidan av planen med sina 4 spelpjäser. Du hoppar över en spelpjäs i taget och ska landa på en ruta med rätt antal kryss. På spelplanen används ett kryss som symbol för lång vokal och två kryss för kort vokal.

Författare: Caroline Rodhe-Wallström

Kan beställas av skolor eller privatpersoner via Webbutiken

Lunka på - laborativa övningar i svenskaSyfte:  Att associera fritt till givna adjektiv och hitta på en historia tillsammans

Innehåll: Här får eleverna fantisera ihop en historia och böja eller komparera adjektiv, så att de passar in i sammanhanget. Spelet kan också göras som en stafetthistoria mellan två lag.

Lägg gärna korten på bordet i den ordning som de används i historien. Därigenom kan korten användas som stödord, om eleverna vill skriva ner historien eller återberätta den för några andra kamrater.

”Lunka på” består av en låda med 28 stansade kort och en instruktion.

Författare: Caroline Rodhe-Wallström, Gunilla Hedin

Ingår i Pilen men kan numera beställas separat av skolor eller privatpersoner via Webbutiken

Mask i ask - laborativa övningar i svenskaMask i ask innehåller olika övningar på rim, alfabetisk ordning och muntlig framställning. Alla ord är ljudenligt stavade och vissa övningar är självrättande. Korten kan även användas till memo.

Mask i ask består av en låda med ett instruktionshäfte,
20 bildkort med tecknade djur och 40 textkort.
Samtliga kort är stansade.

Författare: Gunilla Hedin, Caroline Rodhe-Wallström

Tecknare: Fredrik Enerbrant

Kan beställas av skolor eller privatpersoner via Webbutiken

Punkt och slut - laborativa övningar i svenskaSyfte: Att använda olika skiljetecken

Innehåll: Eleven läser en mening och parar ihop den med en lämplig bild. Därefter ska eleven avgöra om meningen är ett påstående, en fråga, ett utrop eller en uppmaning. Exempel:

Uppgiften passar bra att lösa parvis, då det ofta blir diskussioner om hur man tolkar bilder och därmed kommer fram till olika lösningar. Två bilder blir över och eleven hittar till sist på egna meningar till dem.

”Punkt och slut” består av en låda med 26 stansade kort (8 bildkort, 18 textkort) och instruktion.

Författare: Caroline Rodhe-Wallström

Ingår ingår i Pilen men kan numera beställas separat av skolor eller privatpersoner via Webbutiken

Rimpussel - laborativa övningar i svenskaSyfte: Att läsa ord med bokstaven x och söka efter rimord.

Innehåll: Rimpussel påminner om domino. Det gäller att lägga rimord i spalter och bygga ihop en rektangel. Varje spalt börjar med en bild som illustrerar ett rimord. Låt gärna eleven som avslutning läsa varje spalt högt och lyssna på rimorden.

Rimpussel består av en låda med 20 stansade kort och en instruktion.

Författare: Caroline Rodhe-Wallström

Ingår i Pilen men kan numera beställas separat av skolor eller privatpersoner via Webbutiken

Rimspel - laborativa övningar i svenskaSyfte: Att öva på avkodning av ord med [ŋ]-ljud samt att känna igen tvåstaviga rimord

Innehåll: Alla ord innehåller [ŋ]-ljud. Några ord är snarlika såsom slinga-singla, plinga-pingla, vilket gör att eleven måste läsa extra noga för att hitta rimord. Korten kan användas till både pussel och parspel.

”Rimspel” består av en låda med 32 stansade kort och en instruktion.

Författare: Caroline Rodhe-Wallström

Ingår i Pilen men kan numera beställas separat av skolor eller privatpersoner via Webbutiken

Skuggan - laborativa övningar i svenskaSkuggan ger träning på målande språk och alfabetisk ordning. Det gäller att para ihop text och skuggbild till kända stående uttryck. Ex. ”tyst som en mus”.

Skuggan är självrättande och kan passa både barn och vuxna. Korten kan även användas till memory.

Skuggan består av en låda med 32 stansade kort och instruktion.

Författare: Caroline Rodhe-Wallström

Kan beställas av skolor eller privatpersoner via Webbutiken

Med hjälp av Startnycklar kan eleverna öva på att inleda meningar både muntligt och skriftligt. 

Startnycklar består av en samling kort med ord som kan bli starten på en mening. Korten har hål i ena kanten, så att det går lätt att trä upp dem på t.ex. en kedja eller ett band, se bild.   

Startnycklarna kan användas på flera olika sätt. Anvisningar medföljer produkten. Startnycklar kan t.ex. användas vid fri skrivning. En elev som ofta upprepar ordet ”sedan” i en berättelse kan bläddra bland korten och få tips på variationer. Exempel: 

En dag …
Just då …
Plötsligt …
Äntligen … 

Författare: Caroline Rodhe-Wallström

Kan beställas av skolor eller privatpersoner via Webbutiken

Svar idag - laborativa övningar i svenskaMed hjälp av Svar idag kan eleverna muntligt öva på att variera sitt ordval i dialoger. En grupp elever kan t.ex. hitta på en stafetthistoria där det gäller att få med dialoger och variera sägeverb (anföringsverb). Anvisningar medföljer produkten.

Tanken är att de sedan ska kunna tillämpa kunskaperna i fri skrivning. En elev som ofta upprepar ordet ”sa” i fri skrivning kan bläddra bland korten och få tips på variationer, som t.ex. ”viska”, ”fråga”, ”ropa”.

Svar idag är en fristående fortsättning på Startnycklar, där eleverna övar på variera inledningen av meningar i fri skrivning.

Författare: Caroline Rodhe-Wallström

Kan beställas av skolor eller privatpersoner via Webbutiken

Svart och vit - laborativa övningar i svenskaSyfte: Att öva motsatsord och utöka ordförrådet

Adjektiv bildar ofta motsatser med hjälp av prefixet o, t.ex. lika-olika, farlig-ofarlig. Här gäller det att tänka ut andra motsatsord t.ex. mjuk-hård, feg-modig.

Innehåll: Eleverna börjar med en uppvärmning och bildar motsatsord genom att pussla ihop ett kort av varje färg. I spelet för 2-4 personer ska eleven tänka ut motsatsord till sina handkort och försöka begära dem av en motspelare.

”Svart och vit” består av en låda med 40 stansade kort och en instruktion. Förutom adjektiv ingår några substantiv och verb.

Författare: Caroline Rodhe-Wallström

Ingår i Pilen men kan numera beställas separat av skolor eller privatpersoner via Webbutiken

 
 
 
Vokalluffaren - laborativa övningar i svenska
Spelarna har var sin färg. Vokal läggs på vit ruta och konsonant på svart ruta. Vem får först fem i rad?

Vokalluffaren förenar nytta med nöje genom att spelarna tränar på vokaler och konsonanter samtidigt som de spelar luffarschack.

Det är ett spel för två personer och passar både för barn och vuxna. Målet är att få fem brickor i rad i sin egen färg. Det kräver både tur och skicklighet!

Spelet består av en plastlåda, ett schackbräde av plast, spelanvisning samt 80 stansade brickor.

Författare: Caroline Rodhe-Wallström

Kan beställas av skolor eller privatpersoner via Webbutiken