Pedagogiska PC-program

Här nedan kan du läsa om våra dataspel som är utvecklade för PC. De beställs numera via ett enkelt beställningsformulär.

Många av dem finns även som webbspel för olika plattformar, t.ex. iPad, Mac och PC. Information om dessa finns på sidan om webbversion och de hanteras via Alfamax Läroportal.

Alfamax utbud
Alfamax har ett stort utbud av datorprogram som handlar om olika moment i svenska språket t.ex. ordkunskap, stavning, rimord, synonymer, motsatsord, sammansatta ord, betoning, språklära och ordspråk. Programmen utspelas i olika spelmiljöer.

Ordförrådet i varje program är stort och indelat i olika nivåer, vilket gör att de flesta program kan användas av både barn och vuxna. Samtliga program bygger på Alfamax specialsorterade ordbank, där ca 25 000 ord är indelade efter svårighetsgrad vad gäller stavning.

Du kan enkelt hitta information om de olika datorprogrammen via översikten.

Anpassningar för elever med olika behov
Specialpedagogiska skolmyndigheten har beviljat produktionsstöd till många av våra dataspel i svenska. Här finns stora möjligheter att anpassa efter olika typer av målgrupper, t.ex. nybörjare i läsning, elever med läs- och skrivsvårigheter, andraspråkselever. På lättare nivå finns ofta uppläsning av ord och muntliga instruktioner. För elever som behöver utmaningar finns svårare spel och möjlighet att välja högre svårighetsgrad av t.ex. ordförråd.