Ordförråd

Introduktion

Det finns ett stort utbud av böcker som kallas lättlästa, men det finns också olika uppfattningar om vad som är lättläst. En del anser att antalet ord per sida är avgörande. Men vi hävdar att det är minst lika viktigt hur orden är beskaffade; t.ex. om de innehåller komplikationer som konsonantmöten och ljudstridighet. På nästa sida följer de kriterier som vi anser behövs, för att en text ska kallas lättläst.

Vi vill att alla elever ska få uppleva glädjen av att kunna läsa en hel bok själv. Därför är Tre Läsvärldar Fantasy ljudenligt stavade. Ordförrådet utökas i en långsam progression. På nivå 1 är alla ord ljudenligt stavade med varannan vokal och varannan konsonant. Dessutom införs några ordbilder i en genomtänkt progression.

Läs mer genom att klicka på Ordförråd nedan.

Böckerna följer Pilenmodellen och är indelade i nivåer efter svårighetsgrad i stavning. Nivå 1 innehåller endast ljudenliga ord med varannan vokal och varannan konsonant:

I Tre Läsvärldar Fantasy har alla böcker anknytning till samma fantasyvärld, men böckerna är indelade i tre pedagogiska spår (lila, grå, brun). Spåren har olika upplägg vad gäller mängden text och detaljer i bilder. 

På nivå 2 införs ljudenliga ord som börjar med två konsonanter. Dessutom införs några nya ordbilder i genomtänkt progression, se tabell nedan.

I Tre Läsvärldar Fantasy har alla böcker anknytning till samma fantasyvärld, men böckerna är indelade i tre pedagogiska spår (lila, grå, brun). Spåren har olika upplägg vad gäller mängden text och detaljer i bilder.