Ordförråd

Introduktion

Det finns ett stort utbud med böcker som kallas lättlästa, men det finns olika uppfattningar om vad som är lättläst. En del lättlästa texter förutsätter att eleven kan läsa ljudstridiga ord och många ordbilder. Risken är då att eleven får svårt att knäcka den alfabetiska koden och att läsningen därmed blir något olustigt och svårt.

Vi vill att alla elever ska få uppleva glädjen av att kunna läsa en bok själv. Därför är våra böcker ljudenligt stavade. Ordförrådet utökas i en långsam progression som följer nivåerna i Pilenmodellen. På nivå 1 är alla ord ljudenligt stavade med varannan vokal och varannan konsonant. Dessutom införs några ordbilder i en genomtänkt progression. Läs mer genom att klicka på Ordförråd nedan.

I Tre Läsvärldar Fantasy har alla böcker anknytning till samma fantasyvärld, men böckerna är indelade i tre pedagogiska spår (lila, grå, brun). Spåren har olika upplägg vad gäller mängden text och detaljer i bilder.

Böckerna följer Pilenmodellen och är indelade i nivåer efter svårighetsgrad i stavning. Nivå 1 innehåller endast ljudenliga ord med varannan vokal och varannan konsonant: