Lärares synpunkter

Ca 4500 lärare från hela landet har deltagit i olika metodikkurser till Pilen. Kartan visar varifrån lärarna kommer.

”Pilen är det bästa som har hänt våra elever. Jag arbetar på engrundsärskola och de elever som arbetar med Pilen går i årskurserna 3-6. Sedan vi började med Pilen för 1,5 år sedan har eleverna utvecklats i det svenska språket och de har blivit mycket självständiga i sitt svenska arbete. Pilens struktur och arbetssätt passar våra elever bra. Det är jubel bland eleverna när de får arbeta med Pilen.  De olika övningarna gör att arbetet blir varierat. Datorprogrammen är också mycket uppskattade. En av eleverna är flerspråkig (sv-arabiska) och där ser vi ett betydligt utökat svenskt ordförråd. Jag kan varmt rekommendera Pilen till alla.”

Ingela Näslund, Herrhagsskolan, Karlstad

________________________________________________________

”Pilen är ett varierat och omfattande material som på ett mycket bra sätt kompletterar montessoris språkmaterial. Barnen arbetar laborativt, självständigt, i egen takt och på egen nivå. Pilen är inspirerande, utvecklande och till stor glädje för både barn och pedagoger. Våra barn älskar Pilen! ”

Linda Olsson, Lunds Montessorigrundskola

________________________________________________________

”Vi har arbetat med Pilen sedan 15 år tillbaka. Vi började som pilotlärare och har sedan fortsatt i specialundervisning. Under hela denna tid har vi varit mycket nöjda med materialet. Inte bara vi utan även våra elever har uppskattat att arbeta med det systematiskt uppbyggda materialet. Vi har haft många trevliga lektioner tillsammans, då vi arbetat med de olika laborativa övningarna, arbetsbladen och datorprogrammen. Elevernas självkänsla har stärkts då de arbetat med uppgifter anpassade efter deras förmåga och de har känt att de har lyckats med sina olika övningar.

Hyllinge skola fick Bertil Hults stora pris 2004. Vi valde att använda en stor del av pengarna till att utbilda flera av våra klasslärare i Pilenmodellen. Därefter har vi använt Pilen i både klass- och specialundervisning och våra klasslärare har också tyckt att materialet har varit mycket lärorikt och utvecklande även för elever utan läs- och skrivsvårigheter.”

Ingrid Andersson, speciallärare, och Marie-Louise Bengtsson, specialpedagog, Åstorps kommun

________________________________________________________

”Pilens utbildningar och material ger oss på Mälarhöjdens skola, möjligheter att ge alla våra elever en likvärdig och kvalitetssäkrad läs-och skrivutveckling utifrån senaste forskningen. Pilens genomtänkta struktur och lustfyllda arbetssätt bidrar till att våra elever får en fantastisk insikt och medvetenhet om språket. Våra elever blir framgångsrika i sitt skolarbete även i ett längre perspektiv.

För personalen innebär arbetet med Pilen avlastning i vardagen, när det gäller planering och samarbete. Lärarna känner sig trygga i att klara uppdraget att utgå från varje elevs behov, tack vare Pilen.”

Anne-Marie Julin, rektor, Mälarhöjdens skola, Stockholm 

________________________________________________________

”Jag vill bara skriva en rad och berätta hur nöjda vi är med Pilen. Jag och min kollega gick Pilenutbildning förra våren. Vi startade upp Pilen i år 1 och 2 höstterminen 13 och vi lärare lär oss mer och mer för varje steg eleverna tar.
 
Våra elever älskar Pilen och det är härligt när man ser vilken stort ordförråd och hur medvetna de blir i vårt svenska språk.”

Lena Fransson, Montessoriskolan Regnbågen, Kalmar

________________________________________________________

”Jag hade höga förväntningar inför kursen eftersom flera kollegor berättat så gott om den och materialet, men jag måste säga att förväntningarna har infriats med råge.
 
Jag börjar känna att jag ”äger” materialet. Det täcker verkligen in mycket och är så genomtänkt. De av oss som var mer reserverade och skeptiska inför kursen och materialet är helt uppslukade av innehållet. Visst är det väl häftigt när något visar sig vara så bra att både gammal och ung blir inspirerade.”
 
Carina Karlsson, Utmelandskolan, Mora

________________________________________________________

”Arbetet med Pilen på högstadiet ger mig möjligheter att se elever med läs- och skrivsvårigheter få lyckas, tycka att det är roligt och känna att de går framåt i svenskundervisningen. Det ger en ökad självkänsla att arbeta i sin egen takt, möta en svårighet i taget och få sina kunskaper befästa. Arbetet är varierat, uppgifterna överkomliga och de får uppleva känsla av att ”Jag kan”. Pilen är estetiskt tilltalande vilket är av stor betydelse. Eleverna tycker att illustrationerna är häftiga och roliga. Högstadieelever vill inte arbeta med något som ser barnsligt ut. 

Datorprogrammet ”Mysteriet” är också uppskattat. Eleverna tar till sig kunskaper på ett roligt sätt och vill hela tiden komma vidare i spelet. De lär sig dubbelteckning och får många aha-upplevelser på vägen.  

Jag har arbetat med Pilen sedan -99 och det har varit en trygghet för mig att ha ett strukturerad och väl genomtänkt material där eleverna får lyckas, tycka att det är roligt att arbeta med språket och få en ökad självkänsla.

Margareta Johansson,  speciallärare, Alnö skola, Sundsvall