Bågenkurs

Ca 1300 lärare från hela landet har gått metodikkursen till Bågen. Kartan visar varifrån lärarna kommer.

Till Bågen finns en inspirerande kurs på en dag med teori och handfast metodik för att läraren ska få så stor användning av Bågen som möjligt och kunna individanpassa efter olika elevers behov.

Innehåll: Syftet med kursen är att ge insikt i Bågens upplägg och pedagogiska struktur. Teoretiska pass varvas med praktiska inslag, där deltagarna får tillfälle att prova olika material och diskutera metodiska frågor. Prel. kursprogram (pdf).

Målgrupp: 

  • Lärare som undervisar i svenska för Fk / åk 1
  • Förskollärare
  • Övrig personal som ingår i arbetslag med ovanstående

Kurstid: 7,5 tim


Aktuella kursdatum: Orter och priser se Kurskalendarium. Kursen anordnas i liten grupp (20 pers.) Nya datum läggs ut i takt med efterfrågan på olika orter där intresse finns. Hör gärna av dig med önskemål.

Kurspris på Läromedel: Efter kursen kan skolan beställa Bågenpaket till rabatterat pris, s.k. kurspris, vid beställning inom 2 veckor. Se Webbutiken.