Bågenkurser

Till Bågen finns en inspirerande kurs med teori och handfast metodik, för att läraren ska få så stor användning av Bågen som möjligt och kunna individanpassa efter olika elevers behov.

Innehåll: Syftet med kursen är att ge insikt i Bågens upplägg och pedagogiska struktur. Teoretiska pass varvas med praktiska inslag, där deltagarna får tillfälle att prova olika material och diskutera metodiska frågor. Prel. kursprogram (pdf).

Kursen anordnas via Zoom och förutsätter att deltagaren har tillgång till dator, kamera, mikrofon och stabil internetuppkoppling. Kursmaterial skickas till skolan före kursen.

Målgrupp: 

  • Lärare som undervisar i svenska för Fk / åk 1
  • Förskollärare
  • Övrig personal som ingår i arbetslag med ovanstående

Kurstid: 8 tim, se Kursanmälan. Kursen är uppdelad på tre tillfällen med praktiska uppdrag däremellan.
Hör gärna av er med önskemål om nya datum till Kundtjänst.

Ca 1300 lärare från hela landet har gått metodikkursen till Bågen. Kartan visar varifrån lärarna kommer.

Till Bågen finns en inspirerande kurs på en dag med teori och handfast metodik för att läraren ska få så stor användning av Bågen som möjligt och kunna individanpassa efter olika elevers behov.

Innehåll: Syftet med kursen är att ge insikt i Bågens upplägg och pedagogiska struktur. Teoretiska pass varvas med praktiska inslag, där deltagarna får tillfälle att prova olika material och diskutera metodiska frågor. Prel. kursprogram (pdf).

Målgrupp: 

  • Lärare som undervisar i svenska för Fk / åk 1
  • Förskollärare
  • Övrig personal som ingår i arbetslag med ovanstående

Kurstid: 7,5 tim


Aktuella kursdatum: Orter och priser se Kurskalendarium. Kursen anordnas i liten grupp (20 pers.) Nya datum läggs ut i takt med efterfrågan på olika orter där intresse finns. Hör gärna av dig med önskemål.