Uppföljning läsförståelse

Tre LäsvärldarSamtal

I lärarhandledningen finns samtalstips med förslag till olika frågor att prata vidare om, t.ex. reflektionsfrågor och funderingar över sådant som kan läsas mellan raderna (s.k. inferens).

Elevens läsförståelse följs upp på olika sätt. Förutom samtalstipsen finns arbetsblad och laborativa övningar till varje bok. I lärarhandledningen finns läraranvisningar till de laborativa övningarna samt en översikt över innehållet i de olika böckerna.

Arbetsblad

Till varje bok finns ett arbetsblad med fyra sidor (A5) som kopieringsunderlag. I arbetsbladen möter eleverna olika övningar som handlar om texten och orden de har läst. Eleven löser uppgifterna genom att läsa, skriva och rita.

Exempel på innehåll: ordförståelse, läsförståelse, kategorisering, meningsbyggnad, synonymer, bilda ord, dela ord, rim, en eller ett.

 Exempel på sidor ur arbetsblad.

Laborativa övningar

Till varje bok i Tre Läsvärldar finns en ask med laborativa
övningar som följer upp innehållet i boken på olika sätt.

Exempel på övningar:

  • lägg bilder i kronologisk ordning
  • återberätta med hjälp av bilder
  • para ihop text och bild
  • ordförståelse
  • bygg rimverser
  • dramatisera
  • spela memory t.ex. med ordbilder

Askarna innehåller spelanvisningar, textkort och färgbilder.
Övningarna kan göras individuellt, i par eller i grupp.

Författarteam: Maria Wallström, Caroline Rodhe-Wallström

Tecknare nivå 1: Jon Jönsson, Olof Jönsson, Hannes Jönsson

Tecknare nivå 2-3: Catarina Garälv

Beställ via vår Webbutik