Uppföljning läsförståelse

Elevens ord- och läsförståelse följs upp på olika sätt. Till varje bok finns samtalstips samt arbetsblad med övningar kopplade till bokens innehåll. Dessutom finns en tillhörande ask med text och bild för att återberätta historien m.m.

Tre LäsvärldarSamtal

I lärarhandledningen finns samtalstips med förslag till olika frågor att prata vidare om, t.ex. reflektionsfrågor och funderingar över sådant som kan läsas mellan raderna (s.k. inferens).

I lärarhandledningen finns läraranvisningar till de laborativa övningarna samt en översikt över innehållet i de olika böckerna.

Författarteam nivå 1: Bodil Jönsson, Caroline Rodhe-Wallström

Författarteam nivå 2-3: Catarina Garälv, Caroline Rodhe-Wallström

Arbetsblad

Till varje bok finns ett arbetsblad med fyra sidor (A5) som kopieringsunderlag. I arbetsbladen möter eleverna olika övningar som handlar om texten och orden de har läst. Eleven löser uppgifterna genom att läsa, skriva och rita.

Exempel på innehåll: ordförståelse, läsförståelse, kategorisering, meningsbyggnad, synonymer, bilda ord, dela ord, rim, en eller ett.

Arbetsblad - Var är Tuva      Arbetsblad - På läger      Arbetsblad - Spöket i vraket

Författarteam nivå 1: Bodil Jönsson, Caroline Rodhe-Wallström

Författarteam nivå 2-3: Caroline Rodhe-Wallström, Maria Wallström

Laborativa övningar

Till varje bok i Tre Läsvärldar finns en ask med laborativa
övningar som följer upp innehållet i boken på olika sätt.

Exempel på övningar:

  • lägg bilder i kronologisk ordning
  • återberätta med hjälp av bilder
  • para ihop text och bild
  • ordförståelse
  • bygg rimverser
  • dramatisera
  • spela memory t.ex. med ordbilder

Askarna innehåller spelanvisningar, textkort och färgbilder.
Övningarna kan göras individuellt, i par eller i grupp.

Författarteam nivå 1-3: Caroline Rodhe-Wallström, Maria Wallström

Tecknare nivå 1: Jon Jönsson, Olof Jönsson, Hannes Jönsson

Tecknare nivå 2-3: Catarina Garälv

Beställ via vår Webbutik