Till Pilenlärare

Här finns elevprotokoll till Pilen att ladda ner gratis.

Vilken version av Pilen har skolan?
Du hittar årtalet på försättsbladet i arbetsbladspärmarna, vid ©-märket. Välj sedan motsvarande version av protokollet, så passar det innehållet i ditt material, se nedan.

Tips! O-OO är protokoll för elever som endast behöver övningar märkta med O och OO. Övriga protokoll innehåller alla övningar.

Pilen 1
Tre Läsvärldar finns inlagt i alla protokoll till Pilen 1 nedan.

Pilen 1 ver. 2012-2024
Pilen 1 ver. 2012-2024 O-OO

Pilen 1 ver. 2012-2024 (Fantasyböcker inskrivet på sid 1-9)
Pilen 1 ver. 2012-2024 O-OO (Fantasyböcker inskrivet på sid 1-9)

Pilen 1 ver. 2008
Pilen 1 ver. 2008 O-OO 

Pilen 1 ver. 1998
Pilen 1 ver. 1998 O-OO

Pilen 2-5

Pilen 2-5 ver. 2012-2024 (glesa)
Pilen 2-5 ver. 2012-2024 O-OO (glesa)

Pilen 2-5 ver. 2012-2024 (täta)
Pilen 2-5 ver. 2012-2024 O-OO (täta)

Pilen 2-5 ver. 2002b (inkl. lab. Sura citronen)
Pilen 2-5 ver. 2002b O-OO (inkl. lab. Sura citronen)

Pilen 2-5 ver. 2002a (utan lab. Sura citronen)
Pilen 2-5 ver. 2002a O-OO (utan lab. Sura citronen)

Pilen 6-8

Pilen 6-8 ver. 2012-2024 (glesa)
Pilen 6-8 ver. 2012-2024 O-OO (glesa)

Pilen 6-8 ver. 2012-2024 (täta)
Pilen 6-8 ver. 2012-2024 O-OO (täta)

Pilen 6-8 ver. 2007
Pilen 6-8 ver. 2007 O-OO

Tomt protokoll
Här finns ett tomt protokoll (PDF resp. Word) som kan användas när eleven behöver repetera tidigare steg.

På Pilenkurserna visas olika ”stegplacerare” som dels kan användas för att hitta en lämplig startpunkt för varje elev, dels som uppföljning efter ett avslutat steg. På denna sida finns olika blanketter för lärarens noteringar av elevresultat. Observera att blanketterna till Pilen 1 är annorlunda till ver.1998.

LH = Lärarhandledning 

Blanketter Pilen 1      ver. 2008 och ver. 2012

Spöket (pdf)Steg 1:1-1:6LH steg 1
Paraplyet (pdf)Steg 1:1-1:14LH steg 1

Blanketter Pilen 1      ver. 1998

Spöket (pdf)Steg 1:1-1:6LH steg 1
Paraplyet (pdf)Steg 1:1-1:14LH steg 1

Blanketter Pilen 2-5   ver. 2012

Häxan (pdf)Steg 1:1-3:4LH steg 2-3
Munken (pdf)Steg 1:1-5:5LH steg 2-5
Blanketter Pilen 2-5 ver. 2002
Häxan (pdf)Steg 1:1-3:4LH steg 2-3
Munken (pdf)Steg 1:1-5:5LH steg 2-5

Blanketter Pilen 6-8

Jägaren (pdf)Steg 1:1-7:3LH steg 6-8
Stjärnan (pdf)Steg 1:1-8:7LH steg 6-8