Historik

”År 1867 utkom den första ABC-boken i Sverige. Den var skriven av min farfars far, B.C. Rodhe, som reste på offentligt uppdrag till Europa för att studera pedagogiska nyheter. Han utvecklade sedan för svenska språket den s.k. ljudskrivläsmetoden till vilken han skrev flera läseböcker.
De trycktes i mer än en miljon exemplar fram till 1930. Barnen fick möta ett språkljud i taget och lära sig att ljuda samman dessa. Tidigare hade man utgått från bokstaveringsmetoden, där barnen först upprepade bokstavens namn, sedan stavelserna och sist hela ordet.

Drygt hundra år efter första läseboken träffade jag Iréne Hedlund, montessoripedagog från Hudiksvall och vi inledde ett mångårigt samarbete. Under 5 års tid provades övningar med lärare och elever på flera skolor runtom i landet. Bokstavsgång och innehåll justerades. Bågen gavs sedan ut 2010 med
produktionsstöd av dåvarande Specialpedagogiska Institutet och har
därefter fortsatt att utvecklas med nya versioner.”

Caroline Rodhe-Wallström, Alfamax grundare och medförfattare till Bågen.