AHA – en eller ett? (app)

Målgrupp: Barn och vuxna som vill lära sig svenska språket. Appen är i första hand avsedd för barn och vuxna som vill lära sig svenska, men första delarna av AHA kan även användas av svenskspråkiga barn för att utöka ordförrådet.

Innehåll: Eleven lär sig vanliga svenska ord med hjälp av 500 bilder. Eleven får även en smart strategi för att veta om det är ”en eller ett” framför ord.

Beskrivning: Här kan elever lära sig ord med hjälp av 500 fint tecknade bilder. AHA innehåller 4 olika spel i flera svårighetsnivåer. AHA kan användas av barn och vuxna som vill lära sig svenska språket.

I AHA finns en pedagogisk plan där eleven går från lättare till svårare. När eleven är klar med en nivå vinner eleven ett diplom och kan därefter låsa upp nästa nivå (utan kostnad). Appen kan delas av en större grupp elever eller en familj. Det är lätt att skapa en profil till varje person så att alla kan fortsätta spelet där de slutade.

I Detektiven får eleven möta ett smart knep för att lista ut om det ska vara ”en eller ett” framför ett ord. I högre nivåer på Detektiven får eleven använda strategin i nya sammanhang för att förstå hur det svenska språket är uppbyggt.

Pedagogik: Caroline Rodhe-Wallström, Maria Wallström
Illustrationer: UDAL Design
Programutveckling: UX Productions AB

© 2023 Alfamax AB

Kan beställas av skolor eller privatpersoner.
Sök på ”AHA Alfamax” i App Store/Google Play eller tryck på knapparna nedan: