Staven

Staven intro
Staven spel 

 

 

 

 

 

Användning: Specialundervisning i svenska. Programmet hör till läromedlet Svenska Steg för Steg, men kan numera beställas av alla skolor.

Målgrupp: Specialundervisning inom Gy / Vux. Anpassat för läs- och skrivsvårigheter.

Innehåll: Staven är en serie program som i första hand övar stavning. Programmen följer de olika stegen i läromedlet Svenska Steg för Steg. Staven är uppdelad i fyra program: Staven 1, Staven 2-4, Staven 5-8 och Staven 9.

Beskrivning: Datorn styr ljudet, så att ett ord i taget läses upp. Om man vill lyssna fler gånger på samma ord, klickar man på skärmens ljudknapp. När ett ord är rätt skrivet, spelas nästa upp automatiskt.

Varje övning innehåller en instruktion och 25 ord. Antalet övningar i de olika programmen varierar mellan 48 och 64. En del övningar är märkta med en stjärna, vilket betyder att ordförrådet är mer avancerat. Ibland förekommer en extrauppgift, t.ex. att markera lång och kort vokal.

Eleven kan spara resultat och skriva ut listor med ord eller resultat. Läraren får en fil med samtliga elevers resultat, samt en annan fil med alla ord som eleverna har skrivit – både rätt och fel. Läraren kan tillsammans med eleven gå igenom felen på skärmen genom att klicka på de röda markeringarna i resultatdiagrammet.

Pedagogik: Caroline Rodhe-Wallström
Programutveckling: Micromax Industriteknik AB

Systemkrav: Läs mer

Senaste version: 2007