Måltavlan 1

Måltavlan 1 webbspel

Användning: Klass- och specialundervisning i svenska och Sv2.

Målgrupp: Grundskolan åk 1-6. Anpassade grundskolan/gymnasieskolan. Specialundervisning inom Gy/Vux. Anpassat för läs- och skrivsvårigheter.

Innehåll: Övar stavning, ordförståelse, språklära, ordbildning m.m.

Demofilm: Vill du se en demofilm (via Vimeo) som visar hur Måltavlan 1 fungerar? Klicka här.  

Måltavlan 1 webb

Beskrivning: I skogsmiljö övar eleven på stavning och försöker träffa en måltavla genom att skriva rätt och samla till olika vinster. Publik, djur och överraskningar dyker upp under spelets gång.
Måltavlan 1 innehåller 40 basövningar och 38 extraövningar.

Ordförråd i Måltavlan 1:

  • ljudenliga ord, stavas som de låter
  • från korta enkla ord till långa sammansatta ord

Eleven kan arbeta vidare med orden i extraövningar och utveckla sitt språk med många olika uppgifter.

  • ordförståelse med muntliga ledtrådar
  • välj ett lämpligt ord som slut på en mening
  • alfabetisk ordning
  • para ihop rimord
  • para ihop motsatsord
  • dela sammansatta ord
  • sök kategorier, t.ex. fåglar, instrument

Pedagogik: Caroline Rodhe-Wallström, Maria Wallström
Illustrationer: Jens-Åke Nilsson
Programutveckling: UX Productions AB

Första webbversion 2015, därefter kontinuerliga uppdateringar.

Måltavlan hör till läromedlet Pilen, men kan abonneras av alla skolor.

Har din skola inte provat våra digitala lärspel? Hör av dig till Kundtjänst för att få en gratis demoinloggning.

För priser och beställning, se vår webbutik.