Äventyret

Användning: Klass- och specialundervisning i svenska

Innehåll: Att hitta betonad vokal i olika ord, för att senare förstå systemet för dubbelteckning. Ca 4000 ord, varav 500 inlästa med både rätt och fel betoning.

Målgrupp: Grundskolan åk 2-9. Specialundervisning inom Gy / Vux.
Anpassat för läs- och skrivsvårigheter.

Beskrivning: 7 olika spel ingår, varav några parspel. Exempel

Skärmflygning: Här lär du dig grunderna i betoning. Du får se ett ord i taget och ska markera betoningen. När du gör rätt stiger flygaren och du får poäng. Se bild.

Snorkelbingo: Spela bingo med snäckor och sjöhästar och öva samtidigt på betoning.

Forspaddling: Det gäller att undvika hindren i en fors där det finns krokodiler. Den säkra vägen hittar du, om du väljer ord med rätt betoning.

Tips för läraren: Alfamax har utvecklat en unik metodik i dubbelteckning, där betoning är en av förkunskaperna. Vi anordnar en lärarkurs med teoretisk bakgrund och konkret metodik där eleverna lär sig dubbelteckning via tre datorprogram: Tivoli, Äventyret och Mysteriet. Kontakta info@alfamax.se för mer information om metodikkursen.

Valmöjligheter, t.ex.

  • svårighetsnivå i ordförråd och betoning
  • uppläsning av ord

Specialpedagogiska institutet har beviljat produktionsstöd.

Pedagogik: Caroline Rodhe-Wallström och Maria Wallström
Programutveckling: Tomas Wallström, Micromax Industriteknik AB

Systemkrav: Läs mer

Senaste version: 2008