Bygget

Användning: Klass- och specialundervisning i svenska och Sv2. Anpassat för läs- och skrivsvårigheter.

Målgrupp: 
Grundskolan åk 2-9. Anpassade grundskolan/gymnasieskolan. Specialundervisning inom Gy/Vux. Anpassat för läs- och skrivsvårigheter.

Innehåll: Sammansatta ord, synonymer och motsatsord. Innehåller ca 4000 ordpar av olika svårighetsgrad. 

Beskrivning: I Husbygget övar eleven på sammansatta ord med uppföljande övning i ordförståelse. I Båtbygget väljer eleven att öva på synonymer eller motsatsord.

Bygget webbspel
Demo

Husbygget får eleven möta två ord i taget och avgöra om orden kan bilda ett sammansatt ord. Vid rätt svar händer något på bygget, t.ex. träd avverkas för att få material till huset. Spelet är animerat och eleven kan påverka hur huset ska se ut med färgval och olika typer av dörrar och fönster.

Efter varje omgång (15 ord) kan eleven samla mynt i en bonusövning, genom att para ihop sina sammansatta ord med ledtrådar. Mynten kan användas i spelets butik för att köpa saker till huset. 

Demo

Båtbygget väljer eleven att öva på synonymer eller motsatsord och får en del till sin båt för varje rätt svar. Spelet är animerat och eleven kan påverka hur båten ska se ut och vilka passagerare som får åka med. 

Valmöjligheter:

  • synonymer, motsatsord, sammansatta ord
  • svårighetsnivå ordförråd
  • svårighetsnivå stavning
  • uppläsning ledtrådar (Husbygget)
  • ljudeffekter (Husbygget)

Pedagogik: Caroline Rodhe-Wallström, Maria Wallström
Illustrationer: Jens-Åke Nilsson
Programutveckling: UX Productions AB

Specialpedagogiska skolmyndigheten har beviljat produktionsstöd.

Första webbversion 2017, därefter kontinuerliga uppdateringar.

Har din skola inte provat våra digitala lärspel? Hör av dig till Kundtjänst för att få en gratis demoinloggning.

För priser och beställning, se vår webbutik.