SSFS eller Pilen?

Alfamax läromedel Svenska Steg för Steg och Pilen har samma upplägg och bygger på samma grundidéer. Men det finns också skillnader:   

  • Svenska Steg för Steg är avsett för vuxenundervisning och har därför ett mer avancerat ordförråd och längre övningar.
  • Pilen har tydligare instruktioner, enklare ordförråd och fler laborativa övningar.
  • Pilen har en mer genomarbetad lärarhandledning där bl.a. översikter och s.k. stegplacerare ingår. Detta förenklar för lärare som vill göra individuella studieplaner.
  • Pilen används inom olika områden: grundskola, särskola, gymnasieskolans IV-program och inom vuxenundervisning för studerande med speciella behov.