Lärares synpunkter

”Jag och eleverna har tittat in i en ny läsvärld där vi tränar läsningens alla delar. Jag är evinnerligen glad över att specialläraren införskaffade Tre Läsvärldar. Jag tänker att detta material inte bara passar för specialundervisningen utan även i klass då det finns många olika böcker på olika nivåer. Det genomtänkta upplägget med mycket bildstöd gör att det är ett material som passar även för undervisning i svenska som andraspråk. Så här har jag använt Tre Läsvärldar.” 

Marie Trapp, lärare och medförfattare till En läsande klass


”Jag har arbetat med elever med språkstörning och ibland tilläggsdiagnoser. Vilken glädje att se hur elever upptäcker lyckan av att kunna läsa en bok! – Jag kan! Får jag läsa en till?

Vi arbetar bland annat med Tre Läsvärldar som ger eleverna möjligheter att få just den känslan! Materialet är uppbyggt så att de kan läsa en berättelse med ljudenliga ord och tydlig layout. Vi går igenom texten, lär nya ord och sätter in dessa i olika sammanhang för att få förståelse.

Till Tre Läsvärldar finns uppföljning av läsförståelse t.ex. i arbetsblad som eleverna kan jobba med enskilt eller tillsammans. Sekvensbilderna använder jag som stöd för att eleverna ska kunna återberätta eller skriva berättelsen med egna meningar.

Böckerna finns i flera nivåer vilket gör det enkelt att individanpassa till eleverna. För mig är det så viktigt att elever med svårigheter att läsa, får känna att ”de kan” läsa en bok och att texterna är lagom utmanande. ” 

Annelie Westerberg, speciallärare, Strängnäs 


”Jag använder Tre läsvärdar mycket i min specialundervisning. Böckerna är roliga och det finns ett samtalsunderlag där jag får förslag på frågor kring boken. En annan fördel är att eleven får träna på att läsa samma ord och uttryck tre gånger, men på olika sätt. Först genom att läsa boken, sedan öva läsförståelse med hjälp av de laborativa bilderna med meningar från boken. Till sist arbetar eleven med stencilen, där även pennan kommer in och de skriver själva. Dessutom är det ljudenlig läsning vilket gör eleven extra trygg med kopplingen ljud – bokstav.”

Pernilla Holmgren, specialpedagog, Katrineholm


”Efter att ha mött vuxna sfi-deltagare som länge kämpat med att knäcka läskoden, var det fantastiskt att få vara med om den glädje de upplevde när de kom i kontakt med Bågens Miniböcker och Tre Läsvärldar. Flera av deltagarna kan många ljud och har även börjat läsa stavelser och kortare ord. Problemet hittills har varit att de lättlästa texter vi har haft tillgång till alltid har innehållit ett visst mått av ljudstridigt stavade ord, långa ord och ord med dubbelteckning. För första gången fick deltagarna nu uppleva att de kunde läsa en hel bok från pärm till pärm utan att stöta på dessa problem.
 
Hittills har ingen reagerat på att det skulle vara barnsligt med illustrationerna. Snarare har de kopplat bild och text till sina erfarenheter från vuxenlivet. När vi läste ”En mus är lös” skrattade en fembarnsmor från Somalia och sa: ”inte bra” och pekade på musen. Hon berättade att det var vanligt med råttor bland apelsinerna på torget i hennes hemland.
 
Många har hunnit lära sig vissa ordbilder, eftersom deras läsinlärning pågått under så lång tid. En fördel med att läsa en sammanhållen historia är att deltagarna inser att de faktiskt måste läsa hela ordet för att förstå vad de läser. De får liksom en nytändning av att upptäcka variationerna som uppstår, när de inte bara chansar. Då först tror jag att de verkligen börjar inse vad läsning faktiskt handlar om, och då väcks intresset att göra nya erövringar. ”

Barbro Lindberg, lärare, Vuxenutbildningen Skellefteå