Alfakungen

Användning: Klass- och specialundervisning i svenska.

Innehåll: I 6 olika spel övar eleven på alfabetisk ordning för att lättare kunna söka information i ordlistor, register m.m.

Målgrupp: Grundskolan åk 1-6. Anpassat för läs- och skrivsvårigheter.

Beskrivning: Exempel från 3 av spelen   

Riddaren: Startövning för nybörjare. Bygg upp alfabetet med fyra bokstäver i taget. På lätt nivå syns alla bokstäver, på högre nivå är allt fler dolda. Den som vill kan utmana en motspelare i en tornering. Se bild.

Kungen: En patiens som liknar ”Klockan”. Bland korten finns fyra kungar. Det gäller att få alla bokstäver på rätt plats innan kungarna avbryter patiensen. Se bild.

Narren: Målet är att inse var en bokstav ligger i alfabetet, för att slippa söka från A i ordlistor m.m. På skärmen visas en linje som motsvarar A-Ö, samt en bokstav som ska klickas in på rätt plats. Ju närmare rätt position, desto högre poäng.

Valmöjligheter (varierar i olika spel)

  • versal / gemen
  • svårighetsnivå
  • tidtagning
  • ljudeffekter

Pedagogik: Caroline Rodhe-Wallström

Programutveckling: Tomas Wallström, Micromax Industriteknik AB

Systemkrav: Läs mer

Senaste version: 2008