Digitala övningar

Alfamax digitala lärspel används av många skolor, oberoende av vilket läromedel skolan har i svenska. De digitala övningarna har en genomtänkt pedagogik och förstärker lärandet med flera sinnen på ett varierat och roligt sätt. Specialpedagogiska skolmyndigheten har beviljat produktionsstöd till många av dem.

För skolor som har Pilen ger de digitala lärspelen en ytterligare fördel, eftersom de följer progressionen i Pilenmodellen. Det är lätt för eleven att hitta en digital övning på lagom nivå, eftersom de numera står i elevens protokoll (gratis pdf).

När en skola beställer Pilen ingår 1-års abonnemang av alla digitala lärspel i Läroportalen. Alla elever har tillgång till lärspelen, men skolan väljer vid beställning hur många elever som ska kunna använda lärspelen samtidigt.

Våra 41 digitala lärspel fungerar på iPad, Chromebook, Mac, PC m.m. De behöver inte installeras utan körs direkt via Alfamax Läroportal, där läraren enkelt kan se sina elevers resultat.

Webbspel

Olika moment i svenska

Tivoli: Öva på vokal/konsonant, hård/mjuk vokal och lång/kort vokal i gammaldags marknadsmiljö för 1-2 personer. 10 olika spel: Spöket, Kryssaren, Stugan, Dragkampen, Målaren, Tjuven, Kulspelet, Vokalluffaren, Spårhunden och Pilkastning. Ca 4000 ord, varav 1000 inlästa.

Bygget: I Husbygget bildar du sammansatta ord och får delar till ett husbygge. I en uppföljande ordförståelseövning kan du samla mynt för att sedan köpa saker till huset. I Båtbygget övar du på synonymer eller motsatsord och får delar till en båt. Spelet är animerat och du kan påverka hur båten ska se ut och vilka som får åka med. Bygget innehåller ca 4000 ordpar av olika svårighetsgrad.

Mysteriet: Öva på dubbelteckning i ett märkligt slott med många våningar där 11 olika spel gömmer sig. Ca 3000 ord av olika svårighetsgrad, varav många inlästa.

Måltavlan 12-5 och 6-8: Öva på stavning i skogsmiljö och försök träffa en måltavla genom att skriva rätt och samla till olika vinster. Publik, djur och överraskningar dyker upp under spelets gång. Arbeta vidare med orden i olika extraövningar t.ex. ordförståelse och språklära.

Skattjakten: Här gäller det att lista ut en hemlig mening, som är ett ordspråk eller citat. Samtidigt övar du på ordbildning och strategiskt tänkande. Ca 3000 ordspråk och citat från hela världen.

Äventyret: Öva på betoning med hjälp av 7 spännande spel på en ö. Skärmflygning, Strutsjakt, Snorkelbingo, Forspaddling, Ökenkryss, Bergsklättring och Labyrinten. Några är parspel. Du får olika upplevelser beroende på hur det går i spelet. Ca 4000 ord, varav 500 inlästa med både rätt och fel betoning.

Alfakungen: Fågeln övar bokstavsljud och bokstavsnamn. De andra sex spelen övar alfabetet och alfabetisk ordning: Riddaren, Narren, Grodan, Kungen, Damen och Utmaningen.