Måltavlan 1

Måltavlan PC

Vänster bild visar en basövning i stavning. Höger bild visar en elevs resultatlista med felsvar inom parentes.

Användning: Klass- och specialundervisning i svenska. Programmet hör till läromedlet Pilen steg 1, men kan numera beställas av alla skolor.

Innehåll: Övar stavning, ordkunskap, språklära, ordbildning m.m. Det finns 40 basövningar och 38 extraövningar att välja på. Varje basövning innehåller 15 ord som eleven övar på att stava rätt.

Målgrupp: Grundskolan åk 1-3, även äldre elever i specialundervisning.
Anpassat för läs- och skrivsvårigheter.

Demofilm: Se demofilm via Youtube. (Gemensam film för Måltavlan 1, 2-5 och 6-8.)

Beskrivning: Varje basövning illustreras med ett foto som anknyter till ett tema eller ord som finns i övningen. Eleven lyssnar på ett ord i taget och skriver ordet på tangentbordet. När ett ord är rätt skrivet, spelas nästa ord upp automatiskt. Vid fel svar får eleven höra ordet igen och göra ett nytt försök. Om eleven stavar ordet fel igen, visas rätt svar, så att eleven kan skriva ordet korrekt själv. Under övningens gång kan läraren titta på felen tillsammans med eleven, genom att klicka på de röda markeringarna framför orden på skärmen.

Måltavlan 1 innehåller basövningar i stavning där ordförrådet kontinuerligt ökar:

  • ljudenliga ord, stavas som de låter
  • från korta enkla ord till långa sammansatta ord

I extraövningarna arbetar eleven vidare med orden på olika sätt. Exempel:

  • välj ett lämpligt ord som slut på en mening
  • para ihop rimord
  • sortera i alfabetisk ordning
  • para ihop motsatsord
  • dela sammansatta ord
  • sök kategorier, t.ex. fåglar, instrument
  • ordkunskap med muntliga ledtrådar

Eleven kan spara resultat och skriva ut listor med ord eller resultat. Läraren får en fil med samtliga elevers resultat, samt en annan fil med alla ord som eleverna har skrivit – både rätt och fel.

Svårighetsgrad: Övningarna är av olika svårighetsgrad, vilket markeras i elevprotokoll och lärarhandledning till Pilen. Skolor som inte har Pilen får en enkel sammanfattning till läraren.

Pedagogik: Caroline Rodhe-Wallström och Maria Wallström
Programutveckling: Micromax Industriteknik AB

Systemkrav: Läs mer

Senaste version: 2008