Regnbågen

Regnbågen PC-program exempel

Regnbågen PC-program


Användning: 
Specialundervisning i svenska. Programmet hör till läromedlet Svenska Steg för Steg 9, men kan numera beställas av alla skolor.

Målgrupp:  Specialundervisning inom Gy / Vux. Anpassat för läs- och skrivsvårigheter.

Innehåll: 20 olika övningar i ordkunskap, stavning, ordbildning, grammatik och språkriktighet.

Beskrivning: Regnbågen är uppdelad i 2 program: Regnbågen 9A och 9B. I många övningar kan eleven välja svårighetsgrad för ordförrådet. Eleven kan spara resultat och skriva ut resultatlistor. Läraren får en fil med samtliga elevers resultat.

Regnbågen innehåller olika typer av arbetssätt, t.ex. para ihop,  sortera, skriva svar, välja bland givna alternativ, spela memory. 

Exempel på övningar

Databoxen: Läs ett ord. Vad betyder ordet? Välj mellan 3 förklaringar.

Ett tu tre: Läs ord och skriv dem i kategorier.

Suggan: Öva på ordpar som suga-sugga. Vad betyder orden?

Ordböjaren: Öva på att skriva verb i olika temaformer, t.ex. spricka – sprack-spruckit.

Mallgrodan: Para ihop ord till målande uttryck som mallgroda, matvrak, gnällspik, sömtuta.

Av och till: Läs en mening och välj en lämplig preposition.

Räven: Välj och kombinera delar till ett ordspråk.

Pedagogik: Caroline Rodhe-Wallström
Programutveckling: Micromax Industriteknik AB

Systemkrav: Läs mer

Senaste version: 2007