Om Alfamax

Alfamax har under 30 år utvecklat inkluderande läromedel i svenska för olika åldrar i klass- och specialundervisning. Allt bygger på en genomtänkt pedagogisk struktur och en specialsorterad ordbank, som börjar med ett ljudenligt ordförråd och sedan utökas.

Vi tror på en kombination av läs- och skrivövningar, laborativt arbetssätt och digitalt lärande. Allt binds ihop till en röd tråd som bygger vidare där Bornholmsmodellen slutar. Därefter vidareutvecklas elevernas språkliga medvetenhet på olika plan. Det är roligt att lära sig läsa och gå på upptäcktsfärd i svenska språket! Specialpedagogiska skolmyndigheten har beviljat produktionsstöd till många av våra läromedel.

För läraren finns möjlighet till fortbildning som kombinerar teori och praktik, för att kunna anpassa efter olika målgrupper t.ex. elever med dyslexi, andraspråkselever, anpassade grundskolan samt elever som behöver utmaningar. Hittills har mer än 7000 lärare deltagit i våra kurser runtom landet. Det är vi glada och stolta över.