Tre Läsvärldar

Tre Läsvärldar

Tre Läsvärldar är ett populärt läromedel för nybörjare som behöver utveckla sin avkodning och läsförståelse. Tre Läsvärldar innehåller 27 lättlästa ljudenligt stavade böcker där ord- och läsförståelsen följs upp med samtal, arbetsblad och laborativa övningar t.ex. sekvensbilder.

I arbetsbladen möter eleverna olika övningar som handlar om texten och orden som de har läst. Eleven löser uppgifter genom att läsa och skriva.

I lärarhandledningen finns samtalstips med olika frågor att prata vidare om. Här finns både konkreta frågor samt frågor av reflektions- och inferenskaraktär. Läraren väljer de frågor som passar elevgruppen bäst.

Till varje bok finns en ask med bilder och textkort. De kan användas för att återberätta historien, ordspel m.m. Exempel:

Författarteam nivå 1: Bodil Jönsson, Caroline Rodhe-Wallström, Maria Wallström

Författarteam nivå 2-3: Catarina Garälv, Caroline Rodhe-Wallström, Maria Wallström

Specialpedagogiska skolmyndigheten har beviljat produktionsstöd till Tre Läsvärldar nivå 1.
Kan beställas av skolor eller privatpersoner via Webbutiken.