Tre Läsvärldar

Tre Läsvärldar är en populär serie lättlästa böcker för nybörjare. Syftet är att eleven ska få uppleva lyckan av att kunna läsa en hel bok själv. 

Bodil Jönsson är författare till nivå 1. Hon har en unik förmåga att med enkla ord skapa dråpliga historier som tilltalar elevernas fantasi.

Tre Läsvärldar

Catarina Garälv är författare till nivå 2-3. Hennes böcker engagerar eleverna och ger både läsupplevelser och tillfällen att samtala om viktiga frågor i vardagen.

Elevens läsförståelse följs upp med samtal, arbetsblad och laborativa övningar (t.ex. sekvensbilder) som är utvecklade av Caroline Rodhe-Wallström och Maria Wallström.

Bilderna är en viktig del av Tre Läsvärldar. De innehåller humoristiska detaljer som kompletterar den enkla texten och inspirerar till samtal mellan eleverna och pedagogen. Bröderna Olof, Jon och Hannes Jönsson har målat bilderna till var sin värld i nivå 1. Catarina Garälv har illusterat de tre världarna i nivå 2-3.

Specialpedagogiska skolmyndigheten har beviljat produktionsstöd till Tre Läsvärldar nivå 1.

Kan beställas av skolor eller privatpersoner via Webbutiken