Alfakungen

Användning: Klass- och specialundervisning i svenska och Sv2.

Målgrupp: Grundskolan åk F-6. Anpassade grundskolan/gymnasieskolan. Specialundervisning inom Gy/Vux.

Innehåll: I 7 olika spel övar eleven på alfabetisk ordning för att lättare kunna söka information i ordlistor, register m.m.

Beskrivning: Alfakungen innehåller 7 olika digitala lärspel. Fågeln övar bokstavsljud och bokstavsnamn. De andra sex spelen övar alfabetisk ordning: Riddaren, Narren, Grodan, Kungen, Damen och Utmaningen.

Alfakungen - webb

Här är en kort beskrivning av de olika spelen:

Demo

Fågeln: Öva på bokstavsljud eller bokstavsnamn. Det gäller att välja rätt bokstav bland de fyra alternativen. På nivå 1 visas bara vokaler. 

Riddaren: 1-2 spelare. En nybörjarövning där alfabetet är uppdelat i rader. Uppdraget är att bygga ihop alfabetet. På lätt nivå visas alla bokstäver. På högre nivå är flera bokstäver dolda.

Grodan: Här visas samma rader som i Riddaren, men nu gäller det att skriva de bokstäver som saknas.

Demo

Kungen: En patiens som liknar de kända patienserna ”Klockan” och ”Kungen”. Bygg upp en valfri del av alfabetet, t.ex. A-P. Kan du sortera alla bokstäverna, innan de fyra kungarna dyker upp?

Demo

Narren: Öva på alfabetisk ordning genom att placera bokstäver på en linje, som motsvarar A-Ö. Ju närmare rätt position, desto högre poäng. Den som vill kan även tävla på tid.

Demo

Damen: Spela kort mot Damen och öva både alfabetisk ordning och strategiskt tänkande. Du får se några av Damens bokstäver och en ”guldbokstav”. Vem av er tror du ligger närmast ”guldbokstaven”? Byt ut några kort om du vill, och välj sedan hur mycket du vågar satsa. Här kan du vinna eller försvinna…

Utmaningen: En avancerad patiens som liknar den kända patiensen ”Harpan”.  Öva på att tänka både framlänges och baklänges i alfabetet – en riktig utmaning!

Valmöjligheter (varierar i olika spel)

  • versal / gemen
  • svårighetsnivå
  • tidtagning
  • ljudeffekter

Pedagogik: Caroline Rodhe-Wallström

Programutveckling: Ludosity Learning AB

Första webbversion 2015, därefter kontinuerliga uppdateringar.

Har din skola inte provat våra digitala lärspel? Hör av dig till Kundtjänst för att få en gratis demoinloggning.

För priser och beställning, se vår webbutik.