Översikt – spelpaket

Alfamax spelpaket handlar om olika moment i svenska språket t.ex. alfabetet, vokaler & konsonanter, ordförståelse, stavning, ordbildning och ordspråk. Spelen utspelas i varierande miljöer.

Klicka på demoikonen  vid resp. spel om du vill se en demofilm som visar hur spelet fungerar eller klicka här för att se alla. Fler demofilmer är på gång.

Alfakungen

7 spel och patienser

 • bokstavsnamn / ljud
 • alfabetisk ordning
 • positionsövningar

Bygget 

2 olika spel för 1 person

 • sammansatta ord
 • ordförståelse
 • synonymer, motsatsord

Måltavlan 1  Demo

40 basövn. och 38 extraövn.

 • stavning (ljudenlig)
 • ordförståelse
 • språklära

Måltavlan 2-5  Demo

45 basövn. och 43 extraövn.

 • stavning (ljudstridig)
 • ordförståelse
 • språklära

Måltavlan 6-8

46 basövn. och 43 extraövn.

 • stavning (ljudstridig)
 • ordförståelse
 • språklära

Skattjakten Demo

 Lista ut en mening

 • ordbildning
 • ordspråk och citat
 • taktik

Tivoli  Demo

10 spel för 1-2 personer

 • vokal / konsonant
 • hård / mjuk vokal
 • uppe-/ nerevokaler

Äventyret  Demo

7 spel för 1-2 personer

 • betoning
 • sammansatta ord
 • ändelser

Mysteriet  Demo

Mysteriet

11 spel för 1 person

 • dubbelteckning
 • ordförståelse
 • ordbildning

Spelen kan användas på olika plattformar t.ex. PC, Mac, iPad, Chromebook. De behöver inte installeras utan körs direkt via Alfamax Läroportal. För priser och beställning, se vår webbutik.

Anpassningar för elever med olika behov

Specialpedagogiska skolmyndigheten har beviljat produktionsstöd till många av våra digitala spel i svenska. Här finns stora möjligheter att anpassa efter olika typer av målgrupper, t.ex. nybörjare i läsning, elever med läs- och skrivsvårigheter, andraspråkselever. På lättare nivå finns ofta uppläsning av ord och muntliga instruktioner. För elever som behöver utmaningar finns svårare spel och möjlighet att välja högre svårighetsgrad av t.ex. ordförråd.