Tivoli

Tivoli lärspel

Användning: Klass- och specialundervisning i svenska och Sv2

Målgrupp: Grundskolan åk 1-6, även äldre elever i specialundervisning. Anpassade grundskolan/gymnasieskolan. Anpassat för läs- och skrivsvårigheter.

Innehåll: Övar begreppen vokal/konsonant, hård/mjuk vokal och uppe-/nerevokaler i en gammaldags marknadsmiljö. Hälften av spelen kan spelas i par. Ca 4000 ord, varav 1000 inlästa. Till spelen finns både muntliga och skriftliga anvisningar.

Vokal/konsonant: Dragkampen, Målaren, Spöket, Luffaren 

Hård/mjuk vokal: Kulspelet, Tjuven, Spårhunden

Uppe-/Nerevokaler: Stugan, Pilkastning, Kryssaren

Nedan finns en kort beskrivning av Tivolis 10 lärspel. Klicka på demoikonen vid resp. spel om du vill se en demofilm (via Vimeo) som visar hur spelet fungerar, eller klicka här för att se en spellista av alla filmer på YouTube.

Tivoli digitala övningar
Demo

Dragkampen: 1-2 pers. Öva på vokaler eller konsonanter. Tips! Vokalerna kan vara lättare att lära in, om du tänker på vokalernas placering på brickorna.

Demo

Målaren: Måla vokalerna i ordet med valfria färger. Efter en omgång får du en av Målarens tavlor i present. 

Demo

Spöket: 1-2 pers. Spöket springer runt på spelplanen och söker efter vokaler eller konsonanter. Du kan spränga de hinder som är i vägen. Tips! Om du vill kan du lyssna på bokstavsljuden för att lättare hitta vokalerna. 

Demo

Luffaren: 2 pers. Det gäller att få 5 egna brickor i rad på ett schackbräde. Lägg vokal på vit ruta och konsonant på kolsvart ruta. Här gäller det att vara strategisk.

Demo

Kulspelet: Damen i marknadsbåset visar kulor med hårda eller mjuka vokaler. Vilka kulor saknas? Du får olika vinster beroende på hur det går. 

Demo

Tjuven: Sortera hårda och mjuka vokaler i en patiens. Fyra tjuvar finns med i leken. Kan du få ut patiensen, innan alla tjuvarna dyker upp? 

Demo

Spårhunden: 1-2 pers. Hunden nosar runt på spelplanen och söker efter hårda eller mjuka vokaler. Om du spelar ensam, gäller det att klara uppdraget utan att hunden korsar sina spår.

Demo

Stugan: Lyssna på den markerade vokalen i ordet. Är det en uppe- eller nerevokal (kort eller lång)? Kyparen serverar mat – ibland med oväntat innehåll.

Demo

Pilkastning: Lyssna på den markerade vokalen i ordet. Är det en uppe- eller nerevokal (kort eller lång)? Pojken i marknadsbåset delar ut olika vinster.

Demo

Kryssaren: 2 pers. En mer avancerad övning på uppe- eller nerevokaler (kort eller lång) där det gäller att få tre i rad på en spelplan. Vem vinner först 3 omgångar?

Exempel på valmöjligheter (varierar i olika spel):

  • svårighetsgrad ordförråd
  • stavningsnivå
  • val av vokal
  • uppläsning av ord
  • uppläsning av bokstavsljud
  • ljudeffekter på/av

Pedagogik: Caroline Rodhe-Wallström, Maria Wallström
Illustrationer: Jens-Åke Nilsson
Programutveckling: UX Productions AB

Första webbversion 2016, därefter kontinuerliga uppdateringar.

Specialpedagogiska skolmyndigheten har beviljat produktionsstöd till flera av Tivolispelen (Målaren, Stugan, Pilkastning, Kryssaren).

Har din skola inte provat våra digitala lärspel? Hör av dig till Kundtjänst för att få en gratis demoinloggning.

För priser och beställning, se vår webbutik.