Inlogg Skolon

Här nedan beskrivs hur inloggning med Skolon fungerar i Alfamax Läroportal. En fördel med att logga in med Skolon är att eleven kan använda samma inloggning till alla läromedel som finns i Skolon.

En annan möjlighet är att logga in med Alfamaxkonto eller Skolfederation

Abonnemang

Skolor som vill logga in via Skolon kan beställa singellicenser eller skollicenser av valfria spelpaket.

  • Singellicenser kan beställas via Alfamax webbutik.
  • Skollicens av valfria spelpaket:
    Kontakta info@alfamax.se för prisuppgift och ange antal elever på skolan samt att du önskar inloggning via Skolon.
  • Vissa kommuner och friskolor har avtal med Skolon och gör då stället sin beställning direkt i Skolon. Detta gäller t.ex. Katrineholm, Flen, Södertälje, Nykvarn och Salem

Elevinloggning

Eleven har samma inloggningsuppgifter till alla sina läromedel som finns i Skolon. Om kommunen är ansluten till Skolon, behöver läraren inte lägga in eleverna manuellt, eftersom de finns i systemet med rätt klass- och grupptillhörighet.

Eleverna får sina resultat sparade i en översikt och kan fortsätta spela där de slutade sist, t.ex. bygga vidare på sina hus och båtar i Bygget. Resultaten raderas efter varje läsår.

Lärarinloggning

När du loggar in har du tillgång till lärarhandledningen. Där finns exempelvis översikter, teoretisk bakgrund, anpassningar för olika målgrupper och andra pedagogiska tips.

Du kan även själv prova webbspelen och använda dem vid genomgångar. Om du vill kan du ge uppdrag med övningar till enskilda elever eller en hel grupp/klass.

I en översikt kan du få en överblick över elevens resultat med hjälp av olika färger (grönt=rätt, gult=fel). Om du vill veta mer kan du se elevens menyval och även t.ex. hur eleven har stavat enskilda ord i Måltavlan.