Ordjakt

Ordjakt PC-program

Användning: Klass- och specialundervisning i svenska

Innehåll: Övar ordbildning, ordkunskap och ordklasser.
Programmet innehåller ca 9000 ord av olika svårighetsgrad.

Målgrupp: Grundskolan åk 3-9. Specialundervisning inom Gy / Vux.
Anpassat för läs- och skrivsvårigheter.

Demofilm: Se demofilm via Youtube.

Beskrivning: Det gäller att lista ut ett ord med så få försök som möjligt. Första bokstaven är given. Klicka på Tips så får du veta nästa bokstav, men det kostar poäng.

  • Grön ruta visar att du har skrivit rätt bokstav på rätt plats.
  • Grön ram visar att bokstaven finns i ordet men ligger på fel plats.
  • Gul ruta ger extra många poäng.

I menyn väljer du vilken typ av ord du vill ha. Du kan öva på en ordklass, t.ex. substantiv, eller välja ord inom ett givet tema. t.ex. I naturen, Sport och lek.

Den som spelar ensam samlar poäng och får 10 ord i varje omgång. För två spelare tillkommer ett tävlingsmoment, där det gäller att lista ut var motspelaren har gömt tre figurer.

Valmöjligheter exempel:

  • antal bokstäver
  • med eller utan ändelser
  • svårighetsnivå ordförråd och stavning
  • ordklasser: substantiv, adjektiv, verb
  • ordkunskap: 5 områden
  • antal spelare

Pedagogik: Caroline Rodhe-Wallström
Programutveckling: Micromax Industriteknik AB, Seiran Wallström

Systemkrav: Läs mer

Senaste version: 2007