Målgrupp

Tre Läsvärldar Fantasy är ett unikt läromedel för äldre elever som behöver utveckla sin avkodning samt sin ord- och läsförståelse. Läromedlet används i grundskolan åk 3-9 och den anpassade grundskolan/gymnasieskolan.

Målgruppen är elever som har svårigheter att knäcka den alfabetiska koden, har en mycket långsam läsutveckling och/eller dyslexi. Det kan även vara elever med språkstörning, koncentrationsproblem samt språksvaga elever med annat modersmål än svenska.

Syftet är att eleven ska få uppleva glädjen av att kunna läsa en bok själv.

Till böckerna finns olika uppföljningsmaterial, bl.a. innehållsrika samtalstips. Frågorna är uppdelade i ”Om boken”, ”Anknytning till elevens vardag” och ”Fundera mera”. Läraren väljer de frågor som passar elevgruppen bäst.