Mysteriet

Användning: Klass- och specialundervisning i svenska

Innehåll: Mysteriet övar i första hand dubbelteckning men även ordkunskap och ordbildning. Ca 3000 ord av olika svårighetsgrad.  

Målgrupp: Grundskolan åk 4-9. Specialundervisning inom Gy / Vux.
Anpassat för läs- och skrivsvårigheter.

Beskrivning: Du är fånge i ett märkligt slott där du går runt och löser uppgifter, samlar nycklar och guldmynt. Det gäller att ta dig upp till översta våningen och ut i friheten. Resultatet sparas varje gång, d.v.s. du fortsätter på den våning där du slutade sist.

Mysteriet innehåller 9 olika spel t.ex.: Riddarsalen, Biblioteket, Spelhålan, Katapulten, Brunnen. Ca 3000 ord varav 1000 inlästa.

Syfte: Att förstå systemet för dubbelteckning, t.ex. varför matte och matematik stavas olika. För detta krävs förkunskaper om betoning och kort/lång vokal (se Äventyret och Tivoli).

Specialpedagogiska institutet har beviljat produktionsstöd.

Pedagogik: Caroline Rodhe-Wallström och Maria Wallström
Programutveckling: Tomas Wallström, Micromax Industriteknik AB
Illustration: Jens Nilsson

Systemkrav: Läs mer

Senaste version: 2009