Olika typer av material

Översikt Bågen ver2

 

Läs mer genom att klicka på rubrikerna.

Arbetsblad

Arbetsblad Bågen innehåller ca 90 arbetsblad (A4). Texten är skriven i ”Skolstil” som är tydlig och lättläst och liknar det handskrivna alfabetet. Varje arbetsblad är illustrerat och eleven skriver direkt på bladet. Arbetsbladen övar bokstavsljud och form, ord- och läsförståelse, ordbildning samt meningsbyggnad.

Eleven bygger upp sin egen lärobok i svenska, genom att välja skrivövningar utifrån Bågens protokoll och samla sidorna i sin elevpärm. Arbetsbladen levereras som kopieringsunderlag i en separat pärm för läraren. Läraren kopierar och sätter in övningarna i plastfickor i 7 pärmar, d.v.s. en pärm för varje del i Bågen. Tanken är att eleven själv ska kunna ta fram önskad övning.

Här bredvid visas några exempel på arbetsblad:
Stryk ett ord, Är det sant? Hör du O? Läs och skriv.

Bågenboken

Bågenboken

Bågenboken är en serie med 7 häften (A5), där eleverna övar på bokstavsformer, ljudning, ordförståelse, läsförståelse, ordbildning m.m. I slutet av varje bok finns några övningar märkta med ”Kan du?”. Där kan eleven stämma av sina kunskaper mot de mål som finns i ”Trådar i Bågen”.

Till varje bokstav i del 1-6 finns tre basövningar:

  • Spåra
  • Skriv
  • Mina ord

Klicka på bilderna för att se dem i större storlek.

Därefter följer några av följande övningar:

Skriv till bilder, Skriv och måla, Rimord,
Läs och måla, Läs med flyt, Skriv med mellanrum,
Skriv meningar, Är det sant?

 

Bågens Miniböcker

Bågens miniböckerBågens Miniböcker är en serie med 12 ljudenliga små böcker skrivna av Bodil Jönsson. Syftet är att nybörjare ska få uppleva glädjen av att kunna läsa en bok alldeles själv. Varje elev ska få utvecklas på sin nivå för att så småningom få flyt i sin läsning. Redan när eleven bara har lärt sig åtta bokstäver, finns det två olika böcker att välja på.

För att väcka lusten att läsa har Bågens Miniböcker ett enkelt ordförråd kombinerat med färgglada bilder. Alla ord är ljudenliga utom några enstaka ordbilder, t.ex. en, ett, han, hon, inte. Bilderna innehåller humoristiska detaljer som inspirerar till funderingar och samtal.

Texten är stor och lättläst. Typsnittet är Skolstil som liknar det handskrivna alfabetet och har tydliga mellanrum mellan orden.

I Bildlådan övar eleven på att analysera vilka språkljud som ingår i ett ord. Elevens uppgift är att lyssna på enskilda språkljud och avgöra var ljudet är placerat i ordet på bilden.

Bildlådan innehåller handmålade akvareller till alla bokstäver utom c,z,x,w,q. Bildkorten sorteras i alfabetisk ordning bakom tillhörande registerkort i två askar.

Tips! För skolor med många elever finns extra underlägg att beställa separat. För elever som behöver öva på att para ihop ord och bild, finns lådor med ordkort. Ordkorten kan användas t.ex. av elever med annat modersmål än svenska.

Specialpedagogiska skolmyndigheten har beviljat produktionsstöd. Bildlådan ingår i Bågen men kan numera även beställas separat i Webbutiken.

Till Bågen finns ytterligare ca 90 laborativa övningar där eleverna på ett lekfullt sätt bl.a. utvecklar språklig medvetenhet och muntlig uttrycksförmåga. Många övningar utförs i par eller liten grupp. Eleverna laborerar med språket på många olika sätt och övar på bokstavsljud och form, ordbildning, ordförståelse, läsförståelse, meningsbyggnad m.m.

En del övningar bygger på kända spel, t.ex. Memory, Lotto, Domino, Hej knekt. Andra kan vara sorteringsövningar, muntliga parövningar, pussel. I elevens protokoll står vad varje övning handlar om. För läraren finns anvisningar och pedagogiska tips till varje övning i en spiralbunden bok kallad ”Labboken”.

Varje övning består av en plastask med lockbild och anvisning och ibland även spelbräde. Asken innehåller brickor med bokstäver, ord eller bilder. De flesta brickorna är tillverkade av kartong och levereras i stansade ark. Till några ark bifogas i stället laminat.

Tecknare: Iréne Hedlund

Alfamax har digitala övningar i webbversion för iPad, Mac, PC och Chromebook.

För skolor som har Bågen finns Alfakungen i Bågens protokoll från del 6, där alfabetisk ordning introduceras. I Bågenpaketet ingår licens för 10 samtidiga användare av Alfakungen via Alfamax Läroportal.

Alfakungen innehåller 6 lärspel om alfabetisk ordning. Därutöver finns en enklare introduktion (Fågeln) till bokstavsnamn/bokstavsljud. Här är en kort beskrivning till några av spelen. Klicka på demoikonen vid resp. spel om du vill se en demofilm som visar hur spelet fungerar.

Fågeln: Öva på bokstavsljud eller bokstavsnamn. Det gäller att välja rätt bokstav bland de fyra alternativen. På nivå 1 visas bara vokaler. 

Riddaren: 1-2 spelare. En nybörjarövning där alfabetet är uppdelat i rader. Uppdraget är att bygga ihop alfabetet. På lätt nivå visas alla bokstäver. På högre nivå är flera bokstäver dolda.

Grodan: Här visas samma rader som i Riddaren, men nu gäller det att skriva de bokstäver som saknas.

Kungen: En patiens som liknar de kända patienserna ”Klockan” och ”Kungen”. Bygg upp en valfri del av alfabetet, t.ex. A-P. Kan du sortera alla bokstäverna, innan de fyra kungarna dyker upp? 

Narren: Öva på alfabetisk ordning genom att placera bokstäver på en linje, som motsvarar A-Ö. Ju närmare rätt position, desto högre poäng. Den som vill kan även tävla på tid. 

Valmöjligheter (varierar i olika spel)

  •     versal / gemen
  •     svårighetsnivå
  •     tidtagning
  •     ljudeffekter

I slutet av Bågen, del 7, introduceras begreppet vokaler. För elever som vill öva på vokaler och konsonanter finns spelpaketet Tivoli, se lärspel nedan:

Dragkampen: 1-2 pers. Öva på vokaler eller konsonanter. Tips! Vokalerna kan vara lättare att lära in, om du tänker på vokalernas placering på brickorna.

Målaren: Måla vokalerna i ordet med valfria färger. Efter en omgång får du en av Målarens tavlor i present.

Spöket: 1-2 pers. Spöket springer runt på spelplanen och söker efter vokaler eller konsonanter. Du kan spränga de hinder som är i vägen. Tips! Om du vill kan du lyssna på bokstavsljuden för att lättare hitta vokalerna.

Luffaren: 2 pers. Det gäller att få 5 egna brickor i rad på ett schackbräde. Lägg vokal på vit ruta och konsonant på kolsvart ruta. Här gäller det att vara strategisk.

I Bågenpaketet ingår licens för 10 samtidiga användare av Tivoli.