Övningar till Bågen

I Bildlådan övar eleven på att analysera vilka språkljud som ingår i ett ord. Elevens uppgift är att lyssna på enskilda språkljud och avgöra var ljudet är placerat i ordet på bilden.

Bildlådan innehåller handmålade akvareller till alla bokstäver utom c,z,x,w,q. Bildkorten sorteras i alfabetisk ordning bakom tillhörande registerkort i två askar.

Tips! För skolor med många elever finns extra underlägg att beställa separat. För elever som behöver öva på att para ihop ord och bild, finns lådor med ordkort. Ordkorten kan användas t.ex. av elever med annat modersmål än svenska.

Specialpedagogiska skolmyndigheten har beviljat produktionsstöd. Bildlådan ingår i Bågen men kan numera även beställas separat i Webbutiken.

Till Bågen finns ytterligare ca 90 laborativa övningar där eleverna på ett lekfullt sätt bl.a. utvecklar språklig medvetenhet och muntlig uttrycksförmåga. Många övningar utförs i par eller liten grupp. Eleverna laborerar med språket på många olika sätt och övar på bokstavsljud och form, ordbildning, ordförståelse, läsförståelse, meningsbyggnad m.m.

En del övningar bygger på kända spel, t.ex. Memory, Lotto, Domino, Hej knekt. Andra kan vara sorteringsövningar, muntliga parövningar, pussel. I elevens protokoll står vad varje övning handlar om. För läraren finns anvisningar och pedagogiska tips till varje övning i en spiralbunden bok kallad ”Labboken”.

Varje övning består av en plastask med lockbild och anvisning och ibland även spelbräde. Asken innehåller brickor med bokstäver, ord eller bilder. De flesta brickorna är tillverkade av kartong och levereras i stansade ark. Till några ark bifogas i stället laminat.

Tecknare: Iréne Hedlund

Arbetsblad

Arbetsblad Bågen innehåller ca 90 arbetsblad (A4). Texten är skriven i ”Skolstil” som är tydlig och lättläst och liknar det handskrivna alfabetet. Varje arbetsblad är illustrerat och eleven skriver direkt på bladet. Arbetsbladen övar bokstavsljud och form, läsförståelse, ordförståelse, ordbildning samt meningsbyggnad.

Arbetsbladen levereras som kopieringsunderlag i en separat pärm för läraren. Läraren kopierar och sätter in övningarna i plastfickor i 7 pärmar, d.v.s. en pärm för varje del i Bågen. Tanken är att eleven själv ska kunna ta fram önskad övning.

Här bredvid visas några exempel på arbetsblad:
Stryk ett ord, Är det sant? Hör du O? Läs och skriv.

Bågenboken

Bågenboken

Bågenboken är en serie med 7 häften (A5), där eleverna övar på bokstavsformer, ljudning, ordförståelse, läsförståelse, ordbildning m.m. I slutet av varje bok finns några övningar märkta med ”Kan du?”.
Där kan eleven stämma av sina kunskaper mot de mål som finns i ”Trådar i Bågen”.

Till varje bokstav i del 1-6 finns tre basövningar:

 • Spåra
 • Skriv
 • Mina ord

Därefter följer några av följande övningar:

 • Skriv till bilder
 • Skriv och måla
 • Rimord
 • Läs och måla
 • Läs med flyt
 • Skriv med mellanrum
 • Skriv meningar
 • Är det sant?

Bågens Miniböcker

Bågens Miniböcker är en serie med 12 ljudenliga små böcker skrivna av Bodil Jönsson. Syftet är att nybörjare ska få uppleva glädjen av att kunna läsa en bok alldeles själv. Varje elev ska få utvecklas på sin nivå för att så småningom få flyt i sin läsning. Redan när eleven bara har lärt sig åtta bokstäver, finns det två olika böcker att välja på.

För att väcka lusten att läsa har Bågens Miniböcker ett enkelt ordförråd kombinerat med färgglada bilder. Alla ord är ljudenliga utom några enstaka ordbilder, t.ex. en, ett, han, hon, inte. Bilderna innehåller humoristiska detaljer som inspirerar till funderingar och samtal.

Bågens miniböcker

Texten är stor och lättläst. Typsnittet är Skolstil som liknar det handskrivna alfabetet och har tydliga mellanrum mellan orden.

Alfamax har ett stort utbud av digitala övningar för iPad, Mac, PC och Chromebook. För nybörjare finns Alfakungen, se nedan. Övriga digitala lärspel hittar du här.

I slutet av Bågen introduceras alfabetisk ordning. I Bågenpaketet ingår en Prova-på licens för 10 samtidiga användare av Alfakungen via Alfamax Läroportal.

Innehåll: I 7 olika spel övar eleven på alfabetisk ordning för att lättare kunna söka information i ordlistor, register m.m.

Webbversionen har samma layout som originalversionen för PC, men har även ett nytt spel Fågeln.

Alfakungen innehåller 7 olika digitala lärspel. Fågeln övar bokstavsljud och bokstavsnamn. De andra sex spelen övar alfabetisk ordning: Riddaren, Narren, Grodan, Kungen, Damen och Utmaningen.

Här är en kort beskrivning till några av spelen:

Fågeln: Öva på bokstavsljud eller bokstavsnamn. Det gäller att välja rätt bokstav bland de fyra alternativen. På nivå 1 visas bara vokaler.
Se demofilm via Youtube

Riddaren: 1-2 spelare. En nybörjarövning där alfabetet är uppdelat i rader. Uppdraget är att bygga ihop alfabetet. På lätt nivå visas alla bokstäver. På högre nivå är flera bokstäver dolda.

Grodan: Här visas samma rader som i Riddaren, men nu gäller det att skriva de bokstäver som saknas.

Kungen: En patiens som liknar de kända patienserna ”Klockan” och ”Kungen”. Bygg upp en valfri del av alfabetet, t.ex. A-P. Kan du sortera alla bokstäverna, innan de fyra kungarna dyker upp?

Narren: Öva på alfabetisk ordning genom att placera bokstäver på en linje, som motsvarar A-Ö. Ju närmare rätt position, desto högre poäng. Den som vill kan även tävla på tid.

Valmöjligheter (varierar i olika spel)

 •     versal / gemen
 •     svårighetsnivå
 •     tidtagning
 •     ljudeffekter