Mysteriet

Mysteriet exempel

Användning: Klass- och specialundervisning i svenska

Innehåll: Mysteriet övar i första hand dubbelteckning men även ordkunskap och ordbildning. Ca 3000 ord i olika svårighetsnivåer.  

Målgrupp: Grundskolan åk 2-9. Specialundervisning inom Gy / Vux.
Anpassat för läs- och skrivsvårigheter / dyslexi.

Syfte: Att förstå systemet för dubbelteckning – d.v.s. efter betonad kort vokal skriv två konsonanter. De kan vara lika eller olika.

Alfamax har utvecklat en unik modell, kallad nyckehålsstrategin. Med nyckelhålet får eleven verktyg att stava både enkla ord och svårstavade ord som felaktigt brukar kallas undantag. Nyckelhålsstrategin förklarar varför liknande ord stavas olika såsom matte-matematik, kall-kalv-kalori, bröllop-galopp, gammal-gamla.

För att förstå hela systemet för dubbelteckning krävs förkunskaper om kort/lång vokal (se Tivoli) och betoning (se Äventyret).  Mysteriet innehåller totalt 11 olika spel som finns gömda i Slottet. På de första våningarna räcker det att eleven kan skilja på kort/lång vokal.

Demofilm: För lärare finns en demofilm som visar hur Mysteriet fungerar.
Dessutom finns en tydlig demofilm till varje spel för elever och lärare som är inloggade i Alfamax Läroportal.

Beskrivning: 

Du är fånge i ett märkligt slott. Här kan du avslöja mysteriet med dubbelteckning. I slottet finns många dörrar, trappor och våningar. Bakom en del dörrar och i hemliga gångar finns uppdrag som du ska göra. Om du klarar ett uppdrag får du en nyckel. Du behöver ofta nycklar av olika färg, för att kunna gå vidare upp i slottet. Om du har fler nycklar än du behöver, växlas de till guldmynt när du kommer till nästa våning. Guldmynten är bra att ha, när du vill köpa extra ledtrådar i Biblioteket eller muta slottets vakter.

Ditt resultat sparas varje gång, d.v.s. du fortsätter på den våning där du slutade sist. När du har löst mysteriet med dubbelteckning, blir du fri och kan lämna slottet bakom dig. Kanske har du även några guldmynt med dig. Men framför allt kan du läsa och stava massor av nya ord!

I slottet finns följande spel: Källaren, Råtthålet, Verkstan, Spegelsalen, Riddarsalen, Kammaren, Porten, Spelhålan, Katapulten, Biblioteket, Brunnen

Valmöjligheter:

  • svårighetsnivå ordförråd
  • svårighetsnivå stavning
  • uppläsning ledtrådar
  • muntliga instruktioner
  • ljudeffekter

Specialpedagogiska skolmyndigheten har beviljat produktionsstöd.

Tips för läraren: Alfamax har utvecklat en unik metodik i dubbelteckning som vi presenterar på våra Pilenkurser. Kontakta info@alfamax.se för mer information om metodikkursen.

Pedagogik: Caroline Rodhe-Wallström, Maria Wallström
Illustrationer: Jens-Åke Nilsson
Programutveckling: UX Productions AB

Första webbversion december 2021, därefter kontinuerliga uppdateringar.

Nu finns Nya Mysteriet i Alfamax Läroportal. Vill du ha en gratis demoinloggning till din skola? Anmäl ditt intresse till info@alfamax.se.

För priser och beställning, se vår webbutik.