Pilenkurser

Ca 4500 lärare från hela landet har deltagit i olika Pilenkurser. Kartan visar varifrån lärarna kommer.

Till Pilen finns metodikkurser för lärare. Sedan kurspremiären år 1998 har ca 4500 lärare deltagit i olika Pilenkurser. Kursnamnet anger vilka steg av Pilen som ingår. Pilenkurs 1-3 betyder således metodikkurs till Pilen steg 1-3. 

Tanken är att läraren ska kunna välja lämplig kurs för sin undervisning beroende på elevernas behov. Eftersom spridningen inom en klass ofta är stor, behöver läraren tillgång till flera steg av Pilen.

Exempel på upplägg för nya skolor: 

Klasslärare åk 1-3: Pilenkurs steg 1-3
Klasslärare åk 4-6: Pilen grundkurs webb och steg 4-8
Speciallärare åk 1-6: Pilenkurs 1-3 och steg 4-8

Tips! För skolor som redan arbetar med Pilen är Grundkurs webb ett billigare alternativ.

Lärare som vill börja arbeta med Pilen får en presentation av Pilenmodellen i grundkursen. Exempel på innehåll:

  • teoretiska grundidéer till Pilen

  • ordbankens uppbyggnad

  • pedagogiska strukturer i Pilen

  • att lära med flera sinnen

  • utveckling av språklig medvetenhet

  • elevansvar och lärarroll

  • lärarhandledningens uppbyggnad

  • stegplacering och individualisering

  • teoretisk bakgrund till dubbelteckning

  • metodik till betoning och vokalvarianter

Denna grundkurs kombineras med ämnesmetodik till de steg som kursen omfattar.

Kursen är avsedd för skolor som vill starta med Pilen eller introducera nya kollegor. Deltagare som så önskar kan sedan gå valfri stegkurs som fördjupning, t.ex. Pilen steg 4-6.

Innehåll: Syftet med kursen är att läraren ska få kunskap om upplägget i Pilenmodellen. Därutöver ingår en introduktion till olika moment såsom dubbelteckning, ordbildning, språklära. Teoretiska pass varvas med praktiska övningar. Prel. kursprogram (pdf) 

Kursen anordnas via Zoom och förutsätter att deltagaren har tillgång till dator, kamera, mikrofon och stabil internetuppkoppling. Kursmaterial skickas till skolan före kursen. 

Målgrupp: Lärare som undervisar i svenska åk 1-6, vid specialundervisning även äldre elever. 

Kurstid: 10 tim, se Kursanmälan. Kursen är uppdelad på fyra tillfällen med praktiska uppdrag däremellan.
Hör gärna av er med önskemål om nya datum till Kundtjänst.

Beställning av Läromedel: I samband med kursen kan skolan beställa Pilen. Ange lärarens Alfamax Lärar-ID eller namn i Kassa. Se Webbutiken.

Innehåll: Syftet med kursen är att läraren ska få den kunskap som behövs för att arbeta med Pilen steg 1-3. Det här är en innehållsrik kurs på tre dagar som innehåller grundkursen i Pilenmodellen och ämnesmetodik till steg 1-3 samt stegplacering. Se bilder nedan, Nya begrepp.

Teoretiska pass varvas med praktiska inslag, där deltagarna får tillfälle att prova laborativa material och digitala övningar.

Målgrupp: Lärare som undervisar i svenska åk 1-3, vid specialundervisning även äldre elever.

Kurstid: 24 tim fördelade på 3 dagar, se prel. kursprogram (pdf).

Aktuella kursdatum: Se Kursanmälan, eller hör av dig till Kundtjänst.

Beställning av Läromedel: I samband med kursen kan skolan beställa Pilen. Ange lärarens Alfamax Lärar-ID eller namn i Kassa. Se Webbutiken.

 

Innehåll: Syftet med kursen är att läraren ska få den kunskap som behövs för att dels kunna göra stegplacering av eleverna, dels arbeta med Pilen steg 2-3.

Teoretiska pass varvas med praktiska inslag, där deltagarna får tillfälle att prova laborativa material och digitala övningar. Det här är en endagskurs som innehåller teori och ämnesmetodik till steg 2-3. Se bilden nedan, Nya begrepp. 

Målgrupp: Lärare som undervisar i svenska åk 3-4, vid special- undervisning även äldre elever. Kursen förutsätter att läraren har gått någon av följande kurser;  Pilen kortkurs, Pilen grundkurs webb eller Pilenkurs steg 1.

Kurstid: 8 tim, prel. kursprogram (pdf).

Aktuella kursdatum: Se Kursanmälan, eller hör av dig till Kundtjänst.

Beställning av Läromedel: I samband med kursen kan skolan beställa Pilen. Ange lärarens Alfamax Lärar-ID eller namn i Kassa. Se Webbutiken.

Innehåll: Syftet med kursen är att läraren ska få den kunskap som behövs för att arbeta med Pilen steg 4-6. Detta är en ny endagskurs som innehåller ämnesmetodik till steg 4-6. Se bilden med Nya begrepp nedan.

Teoretiska pass varvas med praktiska inslag, där deltagarna får tillfälle att prova laborativa material och digitala övningar. 

Målgrupp: Lärare som undervisar i svenska åk 4-6, vid special- undervisning även äldre elever. Kursen förutsätter att läraren har gått Pilen kortkurs eller någon av de lägre stegkurserna, t.ex. Pilenkurs steg 1-3.

Kurstid: 8 tim, se prel. kursprogram (pdf).

Aktuella kursdatum: Se Kursanmälan, eller hör av dig till Kundtjänst.

Beställning av Läromedel: I samband med kursen kan skolan beställa Pilen. Ange lärarens Alfamax Lärar-ID eller namn i Kassa. Se Webbutiken.

Innehåll: Syftet med kursen är att läraren ska få den kunskap som behövs för att arbeta med Pilen steg 4-8. 

Teoretiska pass varvas med praktiska inslag, där deltagarna får tillfälle att prova laborativa material och digitala övningar. Kursen pågår under två dagar och innehåller ämnesmetodik till steg 4-8. Se bilderna nedan, Nya begrepp. 

Målgrupp:
 Lärare som undervisar i svenska åk 4-6, vid special-undervisning även äldre elever. Kursen förutsätter att läraren har gått Pilen kortkurs eller någon av de lägre stegkurserna, t.ex. Pilenkurs steg 1-3.

Kurstid: 16 tim, se prel. kursprogram (pdf).

Aktuella kursdatum: Se Kursanmälan, eller hör av dig till Kundtjänst.

Beställning av Läromedel: I samband med kursen kan skolan beställa Pilen. Ange lärarens Alfamax Lärar-ID eller namn i Kassa. Se Webbutiken.

Innehåll: Syftet med kursen är att läraren ska få den kunskap som behövs för att arbeta med Pilen steg 6-8. 

Teoretiska pass varvas med praktiska inslag, där deltagarna får tillfälle att prova laborativa material och digitala övningar. Kursen pågår under 1,5 dag och innehåller ämnesmetodik till steg 6-8. Se bild nedan, Nya begrepp.

Målgrupp:
 Lärare som undervisar i svenska åk 5-6, vid special-undervisning även äldre elever. Kursen förutsätter att läraren har gått Pilen kortkurs eller någon av de lägre stegkurserna, t.ex. Pilenkurs steg 1-3. För maximalt utbyte av kursen rekommenderas förkunskaper från Pilenkurs 1-5.

Kurstid: 12 tim fördelade på 1,5 dagar, se prel. kursprogram (pdf).

Aktuella kursdatum: Se Kursanmälan, eller hör av dig till Kundtjänst.

Beställning av Läromedel: I samband med kursen kan skolan beställa Pilen. Ange lärarens Alfamax Lärar-ID eller namn i Kassa. Se Webbutiken.

”Jag hade höga förväntningar inför kursen eftersom flera kollegor berättat så gott om den och materialet, men jag måste säga att förväntningarna har infriats med råge.
 
Jättebra, kanonstrukturerat – både material och kurs. Jag har aldrig varit på något så effektivt, innehållsrikt och roligt – från tidigt på morgonen till halv sju på kvällen när vi är tillbaka på hotellet. Jag trodde inte att det var möjligt att hålla sig vaken och aktiv så lång tid, men innehåll och aktiviteter är så varierande att man är med hela tiden. 
 
Jag börjar känna att jag ”äger” materialet. Det täcker verkligen in mycket och är så genomtänkt. De av oss som var mer reserverade och skeptiska inför kursen och materialet är helt uppslukade av innehållet. Visst är det väl häftigt när något visar sig vara så bra att både gammal och ung blir inspirerade.”
 
Carina Karlsson, Utmelandskolan, Mora

________________________________________________________

”Pilens utbildningar och material ger oss på Mälarhöjdens skola, möjligheter att ge alla våra elever en likvärdig och kvalitetssäkrad läs-och skrivutveckling utifrån senaste forskningen. Pilens genomtänkta struktur och lustfyllda arbetssätt bidrar till att våra elever får en fantastisk insikt och medvetenhet om språket. Våra elever blir framgångsrika i sitt skolarbete även i ett längre perspektiv.

För personalen innebär arbetet med Pilen avlastning i vardagen, när det gäller planering och samarbete. Lärarna känner sig trygga i att klara uppdraget att utgå från varje elevs behov, tack vare Pilen.”

Anne-Marie Julin, rektor, Mälarhöjdens skola, Stockholm

________________________________________________________

”Jag vill bara skriva en rad och berätta hur nöjda vi är med Pilen. Jag och min kollega gick Pilenutbildning förra våren. Vi startade upp Pilen i år 1 och 2 höstterminen 13 och vi lärare lär oss mer och mer för varje steg eleverna tar.
 
Våra elever älskar Pilen och det är härligt när man ser vilken stort ordförråd och hur medvetna de blir i vårt svenska språk.”

Lena Fransson, Montessoriskolan Regnbågen, Kalmar