Digitala lärspel

Inkluderande läromedel
i svenska för olika åldrar

Allt bygger på en genomtänkt pedagogisk struktur och en specialsorterad ordbank, som börjar med ett ljudenligt ordförråd och sedan utökas.

Tre Läsvärldar labbok
Digitala lärspel
TLV labbok

Inkluderande läromedel
i svenska för olika åldrar

Allt bygger på en genomtänkt pedagogisk struktur och enspecialsorterad ordbank, som börjar med ett ljudenligt ordförråd och sedan utökas.

Med oss får du:

Aktuellt

Lättläst och ljudenligt för äldre elever

Tre Läsvärldar Fantasy är anpassat för äldre elever som behöver enkla texter för att komma igång med läsningen. 

Bågen bokstäver

Lättare att lära sig skriva

I de nya versionerna av Bågenböckerna finns numera streckade linjer som visar eleven hur man formar bokstäverna. 

Unik metodik för dubbelteckning

Varför stavas matte och matematik olika? Mysteriet innehåller 11 digitala lärspel i slottsmiljö. 

Våra läromedel

Bågen

Bågen

Läsinlärning och språkutveckling

Tre läsvärldar

Tre Läsvärldar

Lättläst och ljudenligt
för nybörjare

Pilen

Pilen

Svenska för grundskolan

Webbspel

Digitala lärspel

Digitala övningar för
olika plattformar

Lärares synpunkter

Tre Läsvärldar
"Vilken glädje att se hur elever upptäcker lyckan av att kunna läsa en bok - Jag kan, får jag läsa en till? Till materialet finns uppföljning av läsförståelse t.ex. i arbetsblad som eleverna kan jobba med enskilt eller tillsammans. Sekvensbilderna använder jag som stöd för att eleverna ska kunna återberätta eller skriva berättelsen med egna meningar."
Annelie Westerberg, speciallärare, Strängnäs
Bågen
"Bågen ger våra elever en trygg och bred kunskap inom den tidiga läs-och skrivinlärningen. Bågen är individanpassad så alla elever kan arbeta i sin egen takt utifrån sin egen förmåga. Ett välarbetat och strukturerat material som dessutom bjuder på många skratt och en känsla av att alltid lyckas hos varje elev."
Julia Humble, klasslärare, Karlskrona
Pilen
"Våra elever älskar Pilen och det är härligt när man ser vilket stort ordförråd de får och hur medvetna de blir i vårt svenska språk."
Lena Fransson, klasslärare, Kalmar