Inkluderande läromedel
i svenska för olika åldrar

Allt bygger på en genomtänkt pedagogisk struktur och en specialsorterad ordbank, som börjar med ett ljudenligt ordförråd och sedan utökas.

Digitala lärspel
TLV labbok

Inkluderande läromedel
i svenska för olika åldrar

Allt bygger på en genomtänkt pedagogisk struktur och en specialsorterad ordbank, som börjar med ett ljudenligt ordförråd och sedan utökas.

Med oss får du:

Aktuellt

Tre Läsvärldar Fantasy nivå 1-3 – för äldre elever

Tre Läsvärldar Fantasy är ett läromedel för äldre elever som behöver utveckla sin avkodning och läsförståelse. De inspirerande historierna följs upp med samtal, arbetsblad och laborativa övningar t.ex. sekvensbilder för att återberätta historien.

Ordförståelse i nya appen AHA - en eller ett?

Lär dig vanliga svenska ord med hjälp av 500 bilder och inlästa ord. Du får även en smart strategi för att veta om det är ”en eller ett”.
4 spel i flera svårighetsnivåer för barn och vuxna som vill lära sig svenska.

Skattjakten - ny rolig app med tänkvärda meningar

Appen är en vidareutveckling av vår webbversion och har en spännande skattjakt i flera unika stämningsfulla miljöer. Öva på ordbildning och logiskt tänkande. Spela dagens ordspråk/citat.

Glad nyhet! Statsbidrag till läromedel 2024

Nu finns statsbidrag för inköp av läromedel! Statsbidraget kan användas till läroböcker som förlag har tagit fram för att användas i undervisning. Grunden är alltid en fysisk lärobok, med eller utan digitala delar.
Vad kan din kommun/friskola få under 2024?

Unik metodik för dubbelteckning

Varför stavas matte och matematik olika?Mysteriet övar dubbelteckning men även ordförståelse och innehåller 11 digitala lärspel i slottsmiljö. Ca 3000 ord i olika svårighetsnivåer. Specialpedagogiska skolmyndigheten har beviljat stöd.

Lättare att lära sig skriva i de nya Bågenböckerna

I de nya versionerna av Bågenböckerna finns numera streckade linjer som visar eleven hur man formar bokstäverna.
Många lärare har berättat om hur Bågen hjälper eleverna att få en tydlig och fin handstil.

Våra läromedel

Bågen

Läsinlärning och språkutveckling

Tre Läsvärldar

Lättläst och ljudenligt
för nybörjare

Pilen

Svenska för grundskolan

Digitala lärspel

Digitala övningar för
olika plattformar

Lärares synpunkter

Tre Läsvärldar
"Vilken glädje att se hur elever upptäcker lyckan av att kunna läsa en bok - Jag kan, får jag läsa en till? Till materialet finns uppföljning av läsförståelse t.ex. i arbetsblad som eleverna kan jobba med enskilt eller tillsammans. Sekvensbilderna använder jag som stöd för att eleverna ska kunna återberätta eller skriva berättelsen med egna meningar."
Annelie Westerberg, speciallärare, Strängnäs
Bågen
"Bågen ger våra elever en trygg och bred kunskap inom den tidiga läs-och skrivinlärningen. Bågen är individanpassad så alla elever kan arbeta i sin egen takt utifrån sin egen förmåga. Ett välarbetat och strukturerat material som dessutom bjuder på många skratt och en känsla av att alltid lyckas hos varje elev."
Julia Humble, klasslärare, Karlskrona
Pilen
"Våra elever älskar Pilen och det är härligt när man ser vilket stort ordförråd de får och hur medvetna de blir i vårt svenska språk."
Lena Fransson, klasslärare, Kalmar