Lärares synpunkter

”Jag har haft förmånen att testa nya Tre Läsvärldar Fantasy. Materialet innehåller ett komplett upplägg där eleverna på olika nivå tränas och utmanas i sin läsning. Texterna tilltalar eleverna och drar igång deras fantasi på ett unikt sätt. Varje elev får möjlighet att träna läsförståelse samt ord och begrepp på sin egen nivå och i sin egen takt. De elever med störst utmaningar och svårigheter kring läsningen är helt klart de som gynnas mest. Ett fantastiskt material som jag önskar att så många som möjligt får chans att använda.” 

Karin Wärn, Svälthagsskolan, Finspång


”Sedan i våras har jag och mina elever haft förmånen att vara med att pröva Tre Läsvärldar Fantasy, något som vi verkligen har uppskattat! 

Tre Läsvärldar Fantasy är en serie enkla läseböcker skrivna för elever som är i behov av en tydlig, strukturerad och väl genomtänkt progression. För mig som arbetar med specialundervisning och vill förmedla lust att läsa passar böckerna perfekt! 

Böckerna är indelade i olika nivåer utifrån svårighetsnivån på texten som utökas successiv. Trots de enkla texterna lyckas författaren förmedla ett budskap som kompletteras och förstärks av fina, detaljrika bilder, som lockar till nyfikenhet och diskussion hos eleverna.  

För mig som lärare är det lätt att ta reda på om eleverna har förstått bokens handling och budskap genom att använda några av de samtalstips som finns till varje bok.  

Ett annat sätt, är att låta eleverna arbeta med det laborativa material som finns till varje bok. Eleverna får med stöd av ett antal bilder återberätta bokens handlingen genom att lägga bilderna i kronologisk ordning samt para ihop ord/meningar med rätt bild. Mina elever älskar att göra detta, då de får visa att de kan, får lyckas!  

Slutligen finns arbetsblad till varje bok. Uppgifterna varierar, eleverna läser, skriver och/eller ritar. Strukturen och uppgifterna återkommer, vilket gör att eleverna redan efter ett par gånger kan arbeta relativt självständigt, något som leder till ökat självförtroende och ökar motivationen hos eleven.”  

Anna Linde, speciallärare, Träkvista skola, Ekerö 


”Jag har arbetat som speciallärare under många år med elever som har läs- skrivsvårigheter, dyslexi, språkstörning och ibland tilläggsdiagnoser. Vilken glädje att se hur elever i åk 4-6 upptäcker lyckan av att kunna läsa en bok! – Jag kan! Får jag läsa en till? 

Vi har under många år arbetat med Tre Läsvärldar som ger eleverna möjlighet att få just den känslan. Sedan 2021 har vi varit med och testat nya böcker med fantasyinnehåll. Flera gånger kommer jag på mina elever med att ”tjuvkika” i den lådan där de nya böckerna finns.

Materialet är uppbyggt så att de kan läsa en berättelse med ljudenliga ord med tydlig text och visuellt tilltalande layout. Det finns möjlighet att följa upp läsförståelsen, till exempel med arbetsblad som eleverna kan arbeta med enskilt eller tillsammans. Vi lär nya ord och sätter in dessa i olika sammanhang för att få förståelse. Sekvensbilderna används som stöd för att eleverna ska kunna återberätta eller skriva berättelsen med egna meningar. Samtalstipsen ger möjlighet att arbeta språkutvecklande utifrån elevernas vardag. 

Böckerna finns i olika tydliga nivåer vilket gör det enkelt att individanpassa till eleverna. För mig är det så viktigt att elever med svårigheter att läsa, får känna att ”de kan” läsa en bok och att texterna är lagom utmanande.”

Annelie Westerberg, speciallärare åk 4-6, Strängnäs


Jag undervisar elever mellan 16-20 år, på gymnasiesärskolans nationella program, men ett par av eleverna i klassen är inskrivna på IV. Eftersom alla elever ligger på väldigt olika kunskapsnivåer, behöver de mycket individanpassat material. Det här läs- och skrivmaterialet fungerar bra för mina elevers åldersgrupp, när de ligger på grundläggande nivå i ämnet svenska. 

Mixen av praktiskt och teoretiskt material är en bra inlärningsform för de flesta av mina elever. Bilder, innehåll, textnivå och arbetsmaterialet fungerar väldigt bra och det finns många sätt att variera arbetsuppgifter och arbetsordning. Vissa paruppgifter passar dock inte min elevgrupp så bra, bl.a. för att de ligger på så olika kunskapsnivåer.

Materialet leder till övning i att lära sig inferenser och tränar upp läsförståelsen på ett pedagogiskt vis. De flesta böckerna innehåller en sensmoral och ett budskap som leder till olika diskussioner, vilket passar min elevkategori. Även om många ord är svåra för elever med annat modersmål, så är det ett bra material för mig som lärare för att upptäcka svårigheter i ordförståelsen, eftersom det är högfrekventa ord som används ofta i svenskt talspråk och som vi ofta tar som självklara och lätta att förstå. 

Mina elever tycker att det är spännande och intresseväckande med alla detaljer i illustrationerna och fantasifigurer som blandar sig med de vanliga människorna i böckerna. Eleverna förknippar det med filmer som Sagan om ringen och andra fantasyfilmer och böcker. 

Lill Sundberg – Warg. Speciallärare Rinmangymnasiet Eskilstuna.


”Jag har i flera år använt Tre Läsvärldar med mina elever i åk 1. Nu har jag även testat nya Tre Läsvärldar Fantasy med mina SvA-elever som är äldre, 9-11 år, samt några elever i åk 3 som har haft svårt att komma igång med läsningen och som saknar läsflyt. För dessa är de här böckerna perfekta. Lagom mycket text att ta sig igenom under den dagliga lästräningen. Här har de en chans att känna att de lyckas, tack vare att texten varken innehåller konsonantmöten, ljudstridiga ord eller dubbelteckning – ord de annars lätt fastnar på. Ofta läser två elever tillsammans och läser då varannan mening eller varannan sida. Det är extra bra att alla ord i böckerna på nivå 1 är uppbyggda med konsonant – vokal – konsonant.

Böckerna i Tre Läsvärldar Fantasy är humoristiska med vackra och roliga illustrationer, som lockar till både skratt och diskussioner. Karaktärerna återkommer i flera böcker. Till varje bok finns arbetsmateriel i form av färdiga diskussionsfrågor, arbetsblad, laborativa övningar och ibland spel. Mina elever gillar verkligen böckerna. Favoriterna är ”Föl på väg” och ”Leta bo” och den roliga fågeln Uno, som är med på bilderna i flera av böckerna.”

Anna-Karin Lundin, lågstadielärare, Kungsbacka