Övningar till Pilen

Pilen innehåller hundratals arbetsblad. Det är skriftliga övningar med lättläst text. Övningarna behandlar ordkunskap, ordbildning, språklära, meningsbyggnad, stavning m.m.

Arbetsbladen förvaras i plastfickor i pärmar indelade i olika steg, så att eleven själv kan ta fram önskad övning. Varje övning är illustrerad i färg eller svartvitt.

Det finns två olika typer av arbetsblad:

  • Färgade, laminerade blad:
    Eleven skriver lösningen separat i sin bok eller på lösblad.
  • Svartvita blad, kopieringsunderlag:
    Eleven skriver direkt på bladet.

Arbetsblad Pilen

Pilen innehåller hundratals laborativa övningar, som konkretiserar språkliga begrepp och stimulerar problemlösning. Eleven laborerar med språket på många olika sätt i memory, patienser, alfabetsspel, rimpussel, ordbygge, grammatikspel m.m. Övningarna utvecklar bl.a. språkmedvetenhet, muntlig uttrycksförmåga. Många övningar bygger dessutom på samarbete.

Exempel:
En populär övning är Vokalluffaren. Spelet förenar nytta med nöje genom att spelarna tränar på vokaler och konsonanter samtidigt som de spelar luffarschack. Målet är att få fem brickor i rad i sin egen färg. Detta kräver både tur och skicklighet. Vokalluffaren ingår i Pilen men kan även beställas separat i Webbutiken.

Vokalluffaren

Vokalluffaren. Spelarna har var sin färg. Vokal läggs på vit ruta och konsonant på svart ruta. Vem får först fem i rad?

Alfamax digitala lärspel används av många skolor, oberoende av vilket läromedel skolan har i svenska. De digitala övningarna har en genomtänkt pedagogik och förstärker lärandet med flera sinnen på ett varierat och roligt sätt. Specialpedagogiska skolmyndigheten har beviljat produktionsstöd till många av dem.

För skolor som har Pilen ger de digitala lärspelen en ytterligare fördel, eftersom de följer progressionen i Pilenmodellen. Det är lätt för eleven att hitta en digital övning på lagom nivå, eftersom de numera står i elevens protokoll (gratis pdf).

Våra 30 digitala lärspel fungerar på iPad, Chromebook, Mac, PC m.m. De behöver inte installeras utan körs direkt via Alfamax Läroportal, där läraren enkelt kan se sina elevers resultat.

Webbspel

Olika moment i svenska

Tivoli: Öva på vokal/konsonant, hård/mjuk vokal och lång/kort vokal i gammaldags marknadsmiljö för 1-2 personer. 10 olika spel: Spöket, Kryssaren, Stugan, Dragkampen, Målaren, Tjuven, Kulspelet, Vokalluffaren, Spårhunden och Pilkastning. Ca 4000 ord, varav 1000 inlästa.

Bygget: I Husbygget bildar du sammansatta ord och får delar till ett husbygge. I en uppföljande ordkunskapsövning kan du samla mynt för att sedan köpa saker till huset. I Båtbygget övar du på synonymer eller motsatsord och får delar till en båt. Spelet är animerat och du kan påverka hur båten ska se ut och vilka som får åka med. Bygget innehåller ca 4000 ordpar av olika svårighetsgrad.

Måltavlan 12-5 och 6-8: Öva på stavning i skogsmiljö och försök träffa en måltavla genom att skriva rätt och samla till olika vinster. Publik, djur och överraskningar dyker upp under spelets gång. Arbeta vidare med orden i olika extraövningar t.ex. ordkunskap och språklära.

Skattjakten: Här gäller det att lista ut en hemlig mening, som är ett ordspråk eller citat. Samtidigt övar du på ordbildning och strategiskt tänkande. Ca 3000 ordspråk och citat från hela världen.

Äventyret: Öva på betoning med hjälp av 7 spännande spel på en ö. Skärmflygning, Strutsjakt, Snorkelbingo, Forspaddling, Ökenkryss, Bergsklättring och Labyrinten. Några är parspel. Du får olika upplevelser beroende på hur det går i spelet. Ca 4000 ord, varav 500 inlästa med både rätt och fel betoning.

Alfakungen: Fågeln övar bokstavsljud och bokstavsnamn. De andra sex spelen övar alfabetet och alfabetisk ordning: Riddaren, Narren, Grodan, Kungen, Damen och Utmaningen.

Prova-på-licenser
När en skola beställer Pilen ingår en prova-på-licens för 5 samtidiga användare av nedanstående spelpaket, de flesta i webbversion. I elevens protokoll finns förslag till lämpliga övningar i de olika spelpaketen.

Pilen 1: Måltavlan 1TivoliÄventyretAlfakungenBygget

Pilen 2-5: Måltavlan 2-5, TivoliÄventyret, ByggetOrdjakt (PC), Ordsafari (PC)

Pilen 6-8: Måltavlan 6-8, TivoliÄventyret, SkattjaktenMysterietOrdkryss (PC)