Inlogg Skolfederation

Här är en sammanfattning av hur abonnemang och inloggning med Skolfederation fungerar i Alfamax Läroportal. En fördel med Skolfederation är att det går snabbt att komma igång, eftersom administratören (skolans kontaktperson) inte behöver lägga in elever och lärare manuellt. 

En annan möjlighet är att logga in med Skolon eller Alfamaxkonto.

Abonnemang och priser
Skolor som vill abonnera på alla spelpaket, kan välja att logga in med Skolfederation. Kostnaden beror på antalet elever på skolan. Hör av dig till Kundtjänst för offert och ev. önskemål om skräddarsydd abonnemangsperiod. Normalt gäller abonnemanget läsårsvis (1 juli- 30 juni) och förnyas automatiskt, om det inte sägs upp senast 1 juni. 

Elevinloggning
Eleverna kan enkelt logga in med Skolfederation utan att skolan behöver någon administratör som sköter elev- och lärarkonton. Eleverna kan spela alla webbspel och får sina resultat sparade i en översikt. Eleverna kan fortsätta spela där de slutade sist, t.ex. bygga vidare på sina hus och båtar i Bygget. Resultaten raderas efter varje läsår.

Lärarinloggning
En lärare som loggar in med Skolfederation har tillgång till lärarhandledningar och demofilmer. Därutöver har läraren samma typ av rättigheter som en elev, d.v.s. läraren kan spela alla webbspel och använda dem vid genomgångar etc. Läraren får även sina resultat sparade. Resultaten raderas efter varje läsår.

I nuvarande version av Alfamax anslutning till Skolfederation finns ingen hantering av grupper eller koppling mellan lärare-elev. Eleven får istället visa resultatet direkt på sin skärm, göra en skärmdump eller skriva ut resultatet.