Ordkryss

Ordkryss PC-program

Användning: Klass- och specialundervisning i svenska

Innehåll: Att bygga egna ordflätor och samtidigt öva på avkodning och strategiskt tänkande. Ca 6000 ord av olika svårighetsgrad.

Målgrupp: Grundskolan åk 3-9. Gymnasieskola / Vuxenundervisning
Anpassat för läs- och skrivsvårigheter.

Demofilm: Se demofilm via Youtube.

Beskrivning: Spelet startar med ett givet ord mitt på en spelplan. Det gäller att placera ut ord på spelplanen, så att alla hänger ihop till en ordfläta. Varje spelare får ett förråd av slumpmässigt valda ord att välja på. Nya ord kan fyllas på.

Du lägger ut ord genom ett klick på spelplanen på den bokstav där ordet ska starta. Varje utlagt ord ger poäng. Om du klickar fel förlorar du poäng. Ord som når fram till ytterkanten ger extrapoäng, för att stimulera till att tänka strategiskt. Ju mer du sprider ut orden, desto lättare går det att få in många ord.

Du kan spela ensam, mot en kamrat eller mot datorn. Ordflätan kan sparas, och öppnas senare för fortsatt spel. Resultaten sparas i individuella listor och på Toppkryssarlistan. Ordflätan kan också skrivas ut.

Valmöjligheter:

  • antal spelare
  • svårighetsnivå i stavning och ordförråd
  • speltid

Pedagogik: Caroline Rodhe-Wallström
Programutveckling: Lars Wallström, Micromax Industriteknik AB

Systemkrav: Läs mer

Senaste version: 2007