Laborativa övningar

Pilen innehåller hundratals laborativa övningar, som konkretiserar språkliga begrepp och stimulerar problemlösning. Eleven laborerar med språket på många olika sätt i memory, patienser, alfabetsspel, rimpussel, ordbygge, grammatikspel m.m. Övningarna utvecklar bl.a. språkmedvetenhet, muntlig uttrycksförmåga. Många övningar bygger dessutom på samarbete.

Exempel:
En populär övning är Vokalluffaren. Spelet förenar nytta med nöje genom att spelarna tränar på vokaler och konsonanter samtidigt som de spelar luffarschack. Målet är att få fem brickor i rad i sin egen färg. Detta kräver både tur och skicklighet. Vokalluffaren ingår i Pilen men kan även beställas separat i Webbutiken.

Vokalluffaren

Vokalluffaren. Spelarna har var sin färg. Vokal läggs på vit ruta och konsonant på svart ruta. Vem får först fem i rad?