Målgrupp

Bågen är avsedd för förskoleklass, åk 1 i grundskolan samt anpassade grundskolan när eleven har uppnått tillräcklig språklig medvetenhet t.ex. genom Bornholmsmodellen.
Metodikkurs - deltagare
Ca 1300 lärare från hela landet har gått metodikkursen till Bågen. Kartan visar varifrån lärarna kommer.

Forskning i Bornholmsprojektet visade att strukturerad språklig stimulering bland förskolebarn utvecklade barnens fonologiska medvetenhet i hög grad. Detta i sin tur ledde till minskade problem vid läs- och skrivinlärninge

Bågen tar vid där Bornholmsmodellen slutar. Syftet i Bågen är att varje elev ska få lära sig läsa på ett lustfyllt sätt och samtidigt utveckla sin språkliga medvetenhet.

Bågen har övningar av olika svårighetsgrad. Därmed kan elever i både special- och klassundervisning använda samma läromedel. Klassläraren får flera verktyg för att hjälpa elever med särskilda behov.

Specialpedagogiska skolmyndigheten har beviljat produktionsstöd.

Allt fler skolor har valt att arbeta med Bornholmsmodellen, Bågen och Pilen som en röd tråd i svenska.

Bristande språklig medvetenhet är ofta en av orsakerna till läs- och skrivsvårigheter.
I Bornholmsprojektet, ett forskningsprojekt med förskolebarn, visades att strukturerad språklig stimulering utvecklar barnens språkliga medvetenhet i hög grad, och att detta i sin tur leder till minskade problem vid läs- och skrivinlärning. Bågen vill fortsätta arbetet med att stärka elevens språkkänsla.