Tre Läsvärldar Fantasy

Tre Läsvärldar Fantasy är ett unikt läromedel för äldre elever som behöver utveckla sin avkodning samt ord- och läsförståelse. Det kan vara elever som har svårigheter att knäcka den alfabetiska koden, har en mycket långsam läsutveckling och/eller dyslexi. Syftet är att eleven ska få uppleva lyckan av att kunna läsa en bok själv.

Specialpedagogiska skolmyndigheten har beviljat produktionsstöd till Tre Läsvärldar Fantasy, som innehåller 27 lättlästa ljudenligt stavade böcker där ord- och läsförståelsen följs upp med samtal, arbetsblad och laborativa övningar t.ex. sekvensbilder.

arbetsbladen möter eleverna olika övningar som handlar om texten och orden som de har läst. Eleven löser uppgifter genom att läsa och skriva.

I lärarhandledningen finns innehållrika samtalstips med olika frågor att prata vidare om. Här finns både konkreta frågor samt frågor av reflektions- och inferenskaraktär. Frågorna är uppdelade i ”Om boken”, ”Anknytning till elevens vardag” och ”Fundera mera” och läraren väljer de som passar elevgruppen bäst.

Till varje bok finns en ask med bilder och textkort. De kan användas för att återberätta historien, ordspel m.m. Exempel:

Böckerna i Tre Läsvärldar Fantasy består av tre pedagogiska spår. De tre spåren – lila, grå och brun – särskiljs genom olika färg bakom boktitlarna på omslagen. Tanken är att eleverna kan ha ett favoritspår där de känner sig mest trygga, men även få möjlighet att prova övriga spår för att öva mer på varje nivå och lära känna karaktärerna mer.

  • Lila spåret har ett enklare ordförråd. Bilderna innehåller detaljer för att förstärka den enkla texten och öka läsupplevelsen.
  • Grå spåret har tydliga bilder som lyfter det centrala i texten. Bilderna har färre detaljer för att göra det lättare att fokusera på läsningen.
  • Bruna spåret har ett större ordförråd och mer detaljerade bilder.

Författarteam: Catarina Garälv, Maria Wallström, Caroline Rodhe-Wallström
Tecknare: Catarina Garälv

Kan beställas av skolor eller privatpersoner via Webbutiken.