Tre Läsvärldar Fantasy

Tre Läsvärldar Fantasy är en ny serie lättlästa ljudenliga böcker för lite äldre elever som har svårt att komma igång med läsningen. Det kan vara elever som har svårigheter att knäcka koden, har en mycket långsam läsutveckling och/eller dyslexi. Det kan även vara elever med språkstörning, koncentrationsproblem samt språksvaga elever med annat modersmål än svenska. Syftet är att eleven ska få uppleva lyckan av att kunna läsa en hel bok själv. 

Catarina Garälv är författare till nivå 1 och har en otrolig förmåga att med ett begränsat ordförråd skapa intressanta och lättlästa texter. Eleverna får följa några ungdomar när de upptäcker en annan värld med olika varelser bakom en hemlighetsfull mur i skogen. Catarinas inspirerande bilder och underhållande historier lockar eleverna till att vilja läsa mer. Böckerna ger både läsupplevelser och tillfällen att samtala om viktiga frågor i vardagen.

Specialpedagogiska skolmyndigheten har beviljat produktionsstöd till Tre Läsvärldar Fantasy.

Tre Läsvärldar Fantasy består av tre pedagogiska spår. De tre spåren – lila, grå och brun – särskiljs genom olika färg bakom boktitlarna på omslagen. Tanken är att eleverna kan ha ett favoritspår där de känner sig mest trygga, men även få möjlighet att prova övriga spår för att öva mer på varje nivå och lära känna karaktärerna mer.

  • Lila spåret har enklare ordförråd och en mindre textmängd. Bilderna innehåller detaljer för att förstärka den enkla texten och öka läsupplevelsen.
  • Grå spåret har enklare bilder som lyfter det centrala i texten. Bilderna har färre detaljer för att göra det lättare att fokusera på läsningen.
  • Bruna spåret har större ordförråd och detaljerade bilder.
Uppföljning av ord- och läsförståelse på olika sätt

I samtliga böcker följs elevens upp med samtal, arbetsblad och laborativa övningar t.ex. sekvensbilder. Uppföljningsmaterialet är utvecklat av Maria Wallström och Caroline Rodhe-Wallström.

Kan beställas av skolor eller privatpersoner via Webbutiken.