Tivoli

Användning: Klass- och specialundervisning i svenska

Innehåll: Övar på ett lustfullt sätt begreppen vokal/konsonant, hård/mjuk vokal och kort/lång vokal. Ca 4000 ord, varav 1000 inlästa. Hälften av spelen kan spelas i par.

Målgrupp: Grundskolan åk 1-6. Specialundervisning inom Gy / Vux.
Anpassat för läs- och skrivsvårigheter.

Vokal/konsonant: Dragkampen, Spöket, Målaren, Luffaren
Hård/mjuk vokal: Bowling, Tjuven, Spårhunden

Kort/lång vokal: Stugan, Pilkastning, Kryssaren

Beskrivning: Nedan finns en kort beskrivning av Tivolis 10 dataspel.

Dragkampen: 1-2 pers. Öva på vokaler eller konsonanter. Tips! Vokalerna kan vara lättare att lära in, om du tänker på vokalernas placering på brickorna.

Målaren: Måla vokalerna i ordet med valfria färger.

Spöket: 1-2 pers. Spöket springer runt på spelplanen och söker efter vokaler eller konsonanter. Du kan spränga de hinder som är i vägen.

Luffaren: 2 pers. Det gäller att få 5 egna brickor i rad på ett schackbräde. Lägg vokal på vit ruta och konsonant på kolsvart ruta. Här gäller det att vara strategisk.

Bowling: Du får se klot med hårda eller mjuka vokaler. Vilka klot saknas?

Tjuven: Sortera hårda och mjuka vokaler i en patiens. Fyra tjuvar finns med i leken. Kan du få ut patiensen, innan alla tjuvarna dyker upp?

Spårhunden: 1-2 pers. Hunden nosar runt på spelplanen och söker efter hårda eller mjuka vokaler. Om du spelar ensam, gäller det att klara uppdraget utan att hunden korsar sina spår.

Stugan: Lyssna på vokalen i ordet. Är det en uppe- eller nerevokal (kort/lång)?

Pilkastning: Lyssna på vokalen i ordet. Är det en uppe- eller nerevokal (kort/lång)?
Kryssaren: 2 pers. En mer avancerad övning på uppe- /nerevokaler (kort/lång) där det gäller att få tre i rad på en spelplan. Vem vinner först 3 omgångar? 

Valmöjligheter, t.ex

  • svårighetsnivå ordförråd och stavning
  • uppläsning av ord

Specialpedagogiska institutet har beviljat produktionsstöd.
 
Pedagogik: Caroline Rodhe-Wallström och Maria Wallström
Programutveckling: Tomas Wallström, Micromax Industriteknik AB

Systemkrav: Läs mer

Senaste version: 2008