Bygget

Användning: Klass- och specialundervisning i svenska.

Innehåll: Sammansatta ord, synonymer och motsatsord. Innehåller ca 4000 ordpar av olika svårighetsgrad. 

Målgrupp: Grundskolan åk 2-9. Specialundervisning inom Gy / Vux.
Anpassat för läs- och skrivsvårigheter.

Beskrivning: Välj först vad du vill öva på, t.ex. synonymer. Två ord visas på skärmen, se bild. Du ska avgöra om orden betyder ungefär samma sak. Om du väljer sammansatta ord ska du avgöra om två ord går att bygga ihop. Vid rätt svar får du poäng och en bit av en bild som består av 20 bitar. Resultatet kan sparas. När spelet är slut visas facit och ditt resultat.

Valmöjligheter:

  • område: synonymer, motsatsord, sammansatta ord
  • svårighetsnivå ordförråd
  • svårighetsnivå stavning
  • olika sätt att bygga bilden
  • tidtagning eller ej
  • ljudeffekter

Specialpedagogiska institutet har beviljat produktionsstöd.

Pedagogik: Caroline Rodhe-Wallström och Maria Wallström
Programutveckling: Tomas Wallström, Micromax Industriteknik AB
Grafik och design: Gustav Schiring
 
Systemkrav: Läs mer

Senaste version: 2008