Övningar

Svenska steg för steg övningar

Svenska Steg för Steg innehåller hundratals arbetsblad. Det är skriftliga övningar med lättläst text. Övningarna behandlar ordkunskap, ordbildning, språklära, stavning, meningsbyggnad m.m. Arbetsbladen förvaras i plastfickor i pärmar indelade i olika steg. Därmed kan den studerande själv ta ut önskad övning. Varje övning är illustrerad i färg eller svartvitt.

Det finns två olika typer av arbetsblad

  • Färgade, laminerade blad:
    Den studerande skriver lösningen separat i sin bok eller på lösblad.
  • Svartvita blad, kopieringsunderlag:
    Lösningen skrivs direkt på bladet.
Vokalluffaren
Spelarna har var sin färg. Vokal läggs på vit ruta och konsonant på svart ruta. Vem får först fem i rad?

Svenska Steg för Steg innehåller hundratals laborativa övningar, som konkretiserar språkliga begrepp och stimulerar problemlösning och samarbete.

Eleven laborerar med språket på många olika sätt i alfabetsspel, rimpatienser, ordbygge, grammatikspel m.m. Övningarna utvecklar bl.a. språklig medvetenhet och muntlig uttrycksförmåga.

Exempel:
En populär övning är Vokalluffaren. Spelet förenar nytta med nöje genom att spelarna tränar på vokaler och konsonanter samtidigt som de spelar luffarschack. Målet är att få fem brickor i rad i sin egen färg. Detta kräver både tur och skicklighet. Vokalluffaren ingår i första paketet av Svenska Steg för Steg, men kan även beställas separat i Webbutiken.

För att ge den studerande möjlighet att använda flera sinnen i sin inlärning finns förutom arbetsblad och laborativa övningar även datorprogram till olika moment i Svenska Steg för Steg.

Staven
Staven är en serie program som i första hand övar stavning. I Svenska Steg för Steg ingår en prova-på-licens av Staven till fem datorer under ett år. Läs mer

Staven intro

Regnbågen
Regnbågen innehåller 20 olika övningar i ordkunskap, stavning, ordbildning, grammatik och språkriktighet. I läromedelspaketet Svenska Steg för Steg 9 ingår en prova-på-licens av Regnbågen till fem datorer under ett år. Läs mer

Regnbågen introRegnbågen

Övriga datorprogram
I Svenska Steg för Steg ingår en prova-på-licens till fem datorer på följande fristående program under ett år.

Steg 1: TivoliÄventyretAlfakungen

Steg 2-4: OrdsafariByggetOrdjakt

Steg 5-8: OrdkryssCasino

Steg 9: Mysteriet