Studerandes synpunkter

Jag kom i kontakt med Svenska Steg för Steg hösten 1999. Jag har gått igenom alla steg. Jag har lärt mig mycket under mina 5 terminer på Komvux Luleås SoL kurs.

Det som var den största aha upplevelsen, det var när jag fick lära mig om betoning. Betoningens insteg i mitt liv har ökat min läshastighet från 69 – 81 tecken/minut (man ska läsa minst 100 tecken för att kunna läsa texten på tv). Betoningen har också hjälpt mig att få ett flyt när jag läser. Jag kan lättare hitta orden om jag ändrar betoningen från första vokalen till andra. 

Något som även har varit till stort stöd är att lära mig reglerna. Under hela min skoltid har lärarna sagt att jag ska läsa, läsa och läsa mer och samma med skrivning nöta, nöta, nöta. Att kunna reglerna är mitt bästa verktyg i både läsning och skrivning. Att t.ex. veta att ng-ljudet kan stavas ng, n och g beroende på vad som kommer efter gör att jag kan tänka ut ur texten ska se ut.

Jag kan inte se ord eller höra ord, så att använda de verktyg jag har fått från Svenska Steg för Steg är ovärderliga för mig. Jag har sedan att jag blivit 30 år gått från att läsa fem böcker i hela livet till att nu läsa ca en bok i månaden. Jag har upptäckt en ny värld med böcker som är underbar.

Min önskan är att alla skulle få lära sig om språket på detta sätt.

Sofia Ersson, Luleå