Upplägg

Introduktion

Tre Läsvärldar är en serie lättlästa böcker med underhållande små historier. Syftet är att eleven ska få uppleva lyckan av att kunna läsa en bok själv och lockas att läsa mer. Som uppföljning ev elevens läsförståelse finns arbetsblad, laborativa övningar och samtal. 

På varje delnivå kan eleven välja bland tre böcker som utspelas i olika världar, t.ex. tillbaka till medeltiden, hos småfolket i staden, i skogen hos trollen. Texten är skriven i Skolstil som är lättläst och liknar det handskrivna alfabetet. Antalet rader ökar successivt från 1 till 9.

Tre Läsvärldar kan användas fristående eller som ett komplement till Pilen. Tre Läsvärldar finns inlagda i protokollen till Pilen 1. Du kan ladda ner protokollen gratis på vår webbsida.

 
 

Böckerna följer Pilenmodellen och är indelade i nivåer efter svårighetsgrad i stavning. Nivå 1 innehåller endast ljudenliga ord med varannan vokal och varannan konsonant:

På nivå 2 införs ljudenliga ord som börjar med konsonantmöten. På nivå 3 utökas ordförrådet med ljudenliga ord som har konsonantmöten i mitten eller slutet. Dessutom införs några nya ordbilder i genomtänkt progression, se tabell nedan.

De nio första titlarna hör till nivå 2.