Ordförråd

Introduktion

I dagsläget finns ett stort utbud med böcker som kallas lättlästa. Det finns olika uppfattningar om vad som är lättläst. En del lättlästa texter förutsätter att eleven kan läsa ljudstridiga ord och många ordbilder. Risken är då stor att eleven inte knäcker den alfabetiska koden och att läsningen blir något olustigt och svårt. Vi vill att alla elever ska få uppleva glädjen av att kunna läsa en egen bok. På varje delnivå kan eleven välja bland tre böcker som utspelas i olika världar.

Ordförrådet följer nivåerna i Pilenmodellen. På nivå 1 är alla ord ljudenligt stavade med varannan vokal och varannan konsonant.
På nivå 2-3 införs ord med konsonantmöten samt nya ordbilder i en progression. Se mer detaljer på flikarna nedan.

Flora dansar

Böckerna följer Pilenmodellen och är indelade i nivåer efter svårighetsgrad i stavning. Nivå 1 innehåller endast ljudenliga ord med varannan vokal och varannan konsonant:

På nivå 2 införs ljudenliga ord som börjar med konsonantmöten. På nivå 3 utökas ordförrådet med ljudenliga ord som har konsonantmöten i mitten eller slutet. Dessutom införs några nya ordbilder i genomtänkt progression, se tabell nedan.

De nio första titlarna hör till nivå 2.