Böcker

Tre Läsvärldar 1 innehåller tolv böcker som utspelas i tre olika världar:

  • hos Tuva, Ran och Rut i deras medeltida värld

  • hos festliga familjen Gris där allt kan hända

  • hos Ola och Liv i vardag och äventyr

På böckernas framsida visar en färgad banderoll vilken värld boken tillhör. Som exempel är den medeltida världen markerad med blått, medan de andra är gula resp. gröna, se bild här bredvid. 

Böckerna i nivå 1 är indelade i fyra delnivåer. På den lättaste nivån innehåller orden endast 2-3 bokstäver och på den svåraste upp till 5 bokstäver. I högre nivåer ingår även ord från lägre nivåer, för att eleverna ska få befästa det som de har lärt sig tidigare. 

Texten är stor och lättläst och skriven i ”Skolstil”, som liknar det handskrivna alfabetet och har luft mellan orden. Antalet textrader ökar från en till fyra rader. Varje bok innehåller 12 sidor. 

Provläs några sidor ur böckerna: (Öppnas i nytt fönster)

Tre Läsvärldar är illustrerade med färgglada akvareller av
bröderna Jon, Olof och Hannes Jönsson. Illustrationerna
kompletterar de enkla texterna och har stor betydelse för
elevens läsupplevelse. Bilderna innehåller humoristiska
inslag och detaljer som kan inspirera till olika samtal
mellan eleverna och pedagogen.

Böckerna följs upp på flera olika sätt: samtal, arbetsblad och laborativa övningar.

Tre Läsvärldar

Specialpedagogiska skolmyndigheten har beviljat produktionsstöd.

Författare: Bodil Jönsson

Tecknare: Jon Jönsson, Olof Jönsson och Hannes Jönsson

Beställ via vår Webbutik

Tre Läsvärldar nivå 2 innehåller nio böcker som utspelas i tre olika världar:

  • vid havet och stranden där allt kan hända
  • hos stadens bagare där småfolket bor
  • i stora skogen hos djuren och trollen

En färgad banderoll på böckernas framsida visar vilken värld boken tillhör. Som exempel är havets värld markerad med blått, medan de andra är gula resp. gröna, se bild här bredvid.

På nivå 2 utökas det ljudenliga ordförrådet med ord som börjar på två konsonanter enligt en genomtänkt plan i tre delnivåer. Dessutom införs några ordbilder. Texten är skriven i Skolstil som är lättläst och liknar det handskrivna alfabetet.

På varje uppslag finns en bild som anknyter till en längre text på sidan bredvid. Antalet rader ökar från 6 till 8. Varje bok innehåller 12 sidor.

Provläs några sidor ur böckerna: (Öppnas i nytt fönster)

Böckerna följs upp på flera olika sätt: samtal, arbetsblad och laborativa övningar.

Författare och illustratör: Catarina Garälv

Beställ via vår Webbutik

Nu finns sex nya böcker som är en fortsättning på världarna i nivå 2:

  • vid havet och stranden där allt kan hända
  • hos stadens bagare där småfolket bor
  • i stora skogen hos djuren och trollen

En färgad banderoll på böckernas framsida visar vilken värld boken tillhör. Som exempel är havets värld markerad med blått, medan de andra är gula resp. gröna, se bild här bredvid.

På nivå 3 utökas ordförrådet med ord som har konsonantmöten i mitten eller slutet. Dessutom införs några nya ordbilder i genomtänkt progression. 

Texten är skriven i Skolstil som är lättläst och liknar det handskrivna alfabetet. Ett bokuppslag innehåller en stor färgbild och 9 raders luftig text bredvid.

Provläs några sidor ur böckerna: (Öppnas i nytt fönster)

Böckerna följs upp på flera olika sätt: samtal, arbetsblad och laborativa övningar.

Författare och illustratör: Catarina Garälv

Beställ via vår Webbutik