Böcker

Läs mer genom att klicka på respektive nivå.

Tre Läsvärldar - Nivå 1Bodil Jönsson är författare till nivå 1. Hon har en unik förmåga att med enkla ord skapa dråpliga historier som tilltalar elevernas fantasi.

Tre Läsvärldar 1 innehåller tolv böcker som utspelas i tre olika världar:

  • hos Tuva, Ran och Rut i deras medeltida värld
  • hos festliga familjen Gris där allt kan hända
  • hos Ola och Liv i vardag och äventyr

På böckernas framsida visar en färgad banderoll vilken värld boken tillhör. Som exempel är den medeltida världen markerad med blått, medan de andra är gula resp. gröna, se bild här bredvid.

Böckerna i nivå 1 är indelade i fyra delnivåer. På den lättaste nivån innehåller orden endast 2-3 bokstäver och på den svåraste upp till 5 bokstäver. I högre nivåer ingår även ord från lägre nivåer, för att eleverna ska få befästa det som de har lärt sig tidigare.

Texten är stor och lättläst och skriven i ”Skolstil”, som liknar det handskrivna alfabetet och har luft mellan orden. Antalet textrader ökar från en till fyra rader. Varje bok innehåller 12 sidor.

En bov - Sida 1                    På läger - Sida 5

Provläs några sidor ur böckerna: (Öppnas i nytt fönster)

Tre Läsvärldar är illustrerade med färgglada akvareller som kompletterar de enkla texterna och har stor betydelse för elevens läsupplevelse. De innehåller humoristiska detaljer som kompletterar den enkla texten och inspirerar till samtal mellan eleverna och pedagogen. Bröderna Olof, Jon och Hannes Jönsson har målat bilderna till var sin värld i nivå 1.

Tre Läsvärldar

Elevens ord- och läsförståelse följs upp på olika sätt. Till varje bok finns samtalstips samt arbetsblad med övningar kopplade till bokens innehåll. Dessutom finns en tillhörande ask med text och bild för att återberätta historien m.m.

Specialpedagogiska skolmyndigheten har beviljat produktionsstöd.

Författare: Bodil Jönsson

Tecknare: Jon Jönsson, Olof Jönsson och Hannes Jönsson

Beställ via vår Webbutik

Tre Läsvärldar - Nivå 2Catarina Garälv är författare och illustratör till nivå 2-3. Hennes böcker engagerar eleverna och ger både läsupplevelser och tillfällen att samtala om viktiga frågor i vardagen.

Tre Läsvärldar nivå 2 innehåller nio böcker som utspelas i tre olika världar:

  • vid havet och stranden där allt kan hända
  • hos stadens bagare där småfolket bor
  • i stora skogen hos djuren och trollen

En färgad banderoll på böckernas framsida visar vilken värld boken tillhör. Som exempel är havets värld markerad med blått, medan de andra är gula resp. gröna, se bild här bredvid.

På nivå 2 utökas det ljudenliga ordförrådet med ord som börjar på två konsonanter enligt en genomtänkt plan i tre delnivåer. Dessutom införs några ordbilder. Texten är skriven i Skolstil som är lättläst och liknar det handskrivna alfabetet.

På varje uppslag finns en bild som anknyter till en längre text på sidan bredvid. Antalet rader ökar från 6 till 8. Varje bok innehåller 12 sidor.

Uppslag - Spöket i vraket

Provläs några sidor ur böckerna: (Öppnas i nytt fönster)

Elevens ord- och läsförståelse följs upp på olika sätt. Till varje bok finns samtalstips samt arbetsblad med övningar kopplade till bokens innehåll. Dessutom finns en tillhörande ask med text och bild för att återberätta historien m.m.

Författare och illustratör: Catarina Garälv

Beställ via vår Webbutik

Tre Läsvärldar - Nivå 3Catarina Garälv är författare och illustratör till nivå 2-3. Hennes böcker engagerar eleverna och ger både läsupplevelser och tillfällen att samtala om viktiga frågor i vardagen.

Nivå 3 utspelar sig i samma världar som nivå 2:

  • vid havet och stranden där allt kan hända
  • hos stadens bagare där småfolket bor
  • i stora skogen hos djuren och trollen

En färgad banderoll på böckernas framsida visar vilken värld boken tillhör. Som exempel är havets värld markerad med blått, medan de andra är gula resp. gröna, se bild här bredvid.

På nivå 3 utökas ljudenliga ordförrådet med ord som har konsonantmöten i mitten eller slutet. Dessutom införs några nya ordbilder i genomtänkt progression.

Texten är skriven i Skolstil som är lättläst och liknar det handskrivna alfabetet. Ett bokuppslag innehåller en stor färgbild och 9 raders luftig text bredvid.

Uppslag - Skurken i burken

Provläs några sidor ur böckerna: (Öppnas i nytt fönster)

Elevens ord- och läsförståelse följs upp på olika sätt. Till varje bok finns samtalstips samt arbetsblad med övningar kopplade till bokens innehåll. Dessutom finns en tillhörande ask med text och bild för att återberätta historien m.m.

Författare och illustratör: Catarina Garälv

Beställ via vår Webbutik