Inspirationsträffar

Välkommen till en inspirationsträff med smakprov på våra populära läromedel i svenska för klass- och specialundervisning. En kursledare presenterar först den pedagogiska bakgrunden med inslag från våra metodikkurser. Deltagarna får sedan prova några laborativa övningar och se digitala övningar.

Inspirationsträffen kan anordnas på olika platser i landet där intresse finns. Syftet är att informera om metodiken och ge smakprov på hur roligt det kan vara att arbeta med svenska på ett nytt sätt. Målgruppen är klasslärare skolår F-6 samt speciallärare i grundskolan. Några inslag:

  • laborativt arbetssätt i svenskundervisningen
  • en nyhet i taget i egen takt och verktyg för egen planering
  • digitala övningar i olika spelmiljöer
  • lättlästa ljudenliga böcker med uppföljning av ord- och läsförståelse

Alfamax utvecklar läromedel i svenska och anordnar tillhörande
metodikkurser för lärare. Det unika med Alfamax upplägg är att elever i special- och klassundervisning kan använda samma läromedel. Övningarna är av olika svårighetsgrad för att varje elev ska få möjlighet att utvecklas på sin nivå. Grundtanken är att kombinera pedagogisk struktur med ett lustfyllt arbetssätt som aktiverar flera sinnen.

Målgrupp: Klasslärare åk Fk-6, specialpedagoger, skolledare
Antal: ca 20 deltagare
Tid: 2,5-3 timmar
Läs mer (pdf

Önskar du en Inspirationsträff i din kommun? Anmäl ditt intresse till kundtjänst. Ange önskad ort och antalet intresserade lärare.