Böcker

Läs mer genom att klicka på rubriken.

Om fantasyvärlden

Catarina Garälv är både författare, tecknare och pedagog, vilket gör att hon kan skapa berättelser som en helhet i både text och bild. Så här beskriver Catarina fantasyvärlden:

”I Tre Läsvärldar Fantasy får vi följa tre ungdomar som av en händelse upptäcker en dold och förfallen gammal mur i skogen. Bakom muren lever varelser som håller sig undan från omvärlden. Ungdomarna blir snabbt bekanta med alla och får vara med i deras vardag och dela glädje och bekymmer. Murens invånare visar sig behöva hjälp av olika slag. Det blir många roliga och spännande äventyr.

Berättelserna visar att med vänskap, mod och uppfinningsrikedom kan man bemöta utmaningar och svårigheter tillsammans. Fantasyvärlden synliggör att likheter och olikheter är värdefulla egenskaper. Berättelserna berör och intresserar eleverna och ger ökad förståelse för vad andra tycker, tänker och känner.”

Catarina skapar sina historier med underfundighet och humor. Hon är van atthantera frågor om genus och mångfald från sitt skolarbete och väver in dessatankar i både text och bild. Dilemman och vardagsnära situationer ger bådesammanhang och en upplevelse av värme och medkänsla. I eftertänksammadialoger får elever och lärare dela med sig av erfarenheter och kunskaperutifrån dessa situationer.

Målgrupp

Målgruppen är lite äldre elever som har svårt att lära sig läsa. Det kan vara elever som har svårigheter att knäcka koden, har en mycket långsam läsutveckling och/eller dyslexi. Det kan även vara elever med språkstörning, koncentrationsproblem samt språksvaga elever med annat modersmål än svenska.

Specialpedagogiska skolmyndigheten har beviljat produktionsstöd till Tre Läsvärldar Fantasy.

Upplägg

Böckerna i nivå 1 är indelade i fyra delnivåer. På den lättaste nivån innehåller orden endast 2-3 bokstäver och på den svåraste upp till 5 bokstäver. I högre nivåer ingår även ord från lägre nivåer, för att eleverna ska få befästa det som de har lärt sig tidigare.

Nedanstående bilder visar exempel från 3 olika nivåer. Klicka på bilden för att se den förstorad.

   

Texten är stor och lättläst och skriven i ”Skolstil”, som liknar det handskrivna alfabetet och har luft mellan orden. Antalet textrader ökar från en till fyra rader. Varje bok innehåller 12 sidor.

De två första böckerna i bruna spåret och lila spåret är serieinspirerade med pratbubblor, för att locka in läsovana elever in i böckernas värld. De får då möta korta texter utan att det ser barnsligt ut.

Nedanstående bilder är exempel från 3 olika böcker. Klicka på bilden för att se den förstorad.

   

Tre Läsvärldar Fantasy består av tre pedagogiska spår

De tre spåren – lila, grå och brun – särskiljs genom olika färg bakom boktitlarna på omslagen. Tanken är att eleverna kan ha ett favoritspår där de känner sig mest trygga, men även få möjlighet att prova övriga spår för att öva mer på varje nivå och lära känna karaktärerna mer.

  •  Lila spåret har enklare ordförråd och en mindre textmängd. Bilderna innehåller detaljer för att förstärka den enkla texten och öka läsupplevelsen.

  • Grå spåret har enklare bilder som lyfter det centrala i texten. Bilderna har färre detaljer för att göra det lättare att fokusera på läsningen.

  • Bruna spåret har större ordförråd och detaljerade bilder.

Provläs några sidor ur böckerna: (Öppnas i nytt fönster)

Böckerna följs upp på flera olika sätt: samtal, arbetsblad och laborativa övningar.

Tre Läsvärldar Fantasy Upplägg

Kan beställas av skolor eller privatpersoner via Webbutiken.