Läs- och skrivövningar

Pilen innehåller hundratals arbetsblad. Det är skriftliga övningar med lättläst text. Övningarna behandlar ordförståelse, ordbildning, språklära, meningsbyggnad, stavning m.m.

Arbetsbladen förvaras i plastfickor i pärmar indelade i olika steg, så att eleven själv kan ta fram önskad övning. Varje övning är illustrerad i färg eller svartvitt.

Det finns två olika typer av arbetsblad:

  • Färgade, laminerade blad:
    Eleven skriver lösningen separat i sin bok eller på lösblad.
  • Svartvita blad, kopieringsunderlag:
    Eleven skriver direkt på bladet.

Arbetsblad till Pilen