Läs- och skrivövningar

Eleven bygger upp sin egen lärobok i svenska, genom att välja skrivövningar utifrån Pilens protokoll och samla sidorna och sina lösningar i sin elevpärm. Tanken är att eleven ska få utvecklas och lyckas genom att möta relevanta övningar, i stället för att ha en bok där sidor lämnas tomma, då de är på fel nivå.

Pilen innehåller hundratals arbetsblad. Det är skriftliga övningar med lättläst text. Övningarna behandlar ordförståelse, ordbildning, språklära, meningsbyggnad, stavning m.m.

Arbetsbladen förvaras i plastfickor i pärmar indelade i olika steg, så att eleven själv kan ta fram önskad övning. Det finns två olika typer av arbetsblad.

  • Svartvita blad, kopieringsunderlag
    Eleven skriver direkt på bladet och sätter in det i sin personliga Pilenpärm.

  • Färgade, laminerade blad
    De färgade arbetsbladen är ofta mer innehållsrika, eftersom de inte har rader för elevens svar. Här är syftet att eleven ska få öva på att disponera och formulera sina lösningar. Eleven skriver då på lösblad och sätter in dem i sin personliga Pilenpärm.
    Tips! Det finns nya original med stödlinjepaket för elever som vill ha samma typ av stödlinjer som Bågen har.